„Trzeźwymi bądźcie, czuwajcie, ponieważ przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 5,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 3,5

Biblia Warszawska

Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom;
1 List św. Piotra 3,5

Biblia Brzeska

Abowiem tak niekiedy i święte ony niewiasty, mając nadzieję w Bogu, ubierały się, będąc poddane mężom swoim.
1 List św. Piotra 3,5

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim.
1 Piotra 3,5

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim.
1 Piotra 3,5

Biblia Tysiąclecia

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom.
1 List św. Piotra 3,5

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem tak niekiedy i święte niewiasty ufające w Bogu ubierały się, będąc poddane własnym mężom.
1 List św. Piotra 3,5

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż niegdyś, będąc podporządkowane swoim mężom, w ten sposób przystrajały się święte niewiasty, mające nadzieję względem Boga.
Pierwszy list spisany przez Piotra 3,5

Biblia Przekład Toruński

I niegdyś bowiem tak właśnie święte kobiety, mające nadzieję w Bogu, przyozdabiały siebie, będąc uległe swoim mężom.
1 List Piotra 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom.
I List Piotra 3,5

American Standard Version

For after this manner aforetime the holy women also, who hoped in God, adorned themselves, being in subjection to their own husbands:
1 List Piotra 3,5

Clementine Vulgate

Sic enim aliquando et sanct mulieres, sperantes in Deo, ornabant se, subject propriis viris.
1 List Piotra 3,5

King James Version

For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:
1 List Piotra 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως γαρ ποτε και αι αγιαι γυναικες αι ελπιζουσαι επι τον θεον εκοσμουν εαυτας υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν
1 List Piotra 3,5

Young's Literal Translation

for thus once also the holy women who did hope on God, were adorning themselves, being subject to their own husbands,
1 List Piotra 3,5

World English Bible

For this is how the holy women before, who hoped in God, also adorned themselves, being in subjection to their own husbands:
1 List Piotra 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić