„Owszem, każdy kocieł w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu zastępów; a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i warzyć w nich będą, a nie będzie Chananejczyka więcej w domu Pana zastępów dnia onego.”

Biblia Gdańska (1881): Zacharyjasz 14,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 3,6

Biblia Warszawska

Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
1 List św. Piotra 3,6

Biblia Brzeska

Jako Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem; którejeście się stały córkami, gdy dobrze czynicie, a nie będąc ustraszone żadnym ulęknieniem.
1 List św. Piotra 3,6

Biblia Gdańska (1632)

Jako Sara była posłuszną Abrahamowi nazywając go panem; której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu.
1 Piotra 3,6

Biblia Gdańska (1881)

Jako Sara była posłuszną Abrahamowi nazywając go panem; której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu.
1 Piotra 3,6

Biblia Tysiąclecia

Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
1 List św. Piotra 3,6

Biblia Jakuba Wujka

Jako Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem: której jesteście córkami, czyniąc dobrze, a nie bojąc się żadnego postrachu.
1 List św. Piotra 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Podobnie jak Sara, która była uległa Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej córkami, kiedy czynicie odpowiednio, nie poważając żadnego podniecenia.
Pierwszy list spisany przez Piotra 3,6

Biblia Przekład Toruński

Tak Sara była uległa Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, czyniąc dobro i nie lękając się niczego strasznego.
1 List Piotra 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć.
I List Piotra 3,6

American Standard Version

as Sarah obeyed Abraham, calling him lord: whose children ye now are, if ye do well, and are not put in fear by any terror.
1 List Piotra 3,6

Clementine Vulgate

Sicut Sara obediebat Abrah, dominum eum vocans : cujus estis fili benefacientes, et non pertimentes ullam perturbationem.
1 List Piotra 3,6

King James Version

Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.
1 List Piotra 3,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ως σαρρα υπηκουσεν τω αβρααμ κυριον αυτον καλουσα ης εγενηθητε τεκνα αγαθοποιουσαι και μη φοβουμεναι μηδεμιαν πτοησιν
1 List Piotra 3,6

Young's Literal Translation

as Sarah was obedient to Abraham, calling him `sir,` of whom ye did become daughters, doing good, and not fearing any terror.
1 List Piotra 3,6

World English Bible

as Sarah obeyed Abraham, calling him lord, whose children you now are, if you do well, and are not put in fear by any terror.
1 List Piotra 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić