„I rzekł: Jeśliby mię przemagał Syryjczyk, dasz mi ratunek, a jeśli ciebie przemagać będą synowie Ammon, będęć na pomoc.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Kronik 19,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,10

Biblia Warszawska

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
1 List św. Jana 4,10

Biblia Brzeska

W tym ci jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze.
1 List św. Jana 4,10

Biblia Gdańska

W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze.
1 Jana 4,10

Biblia Tysiąclecia

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1 List św. Jana 4,10

Biblia Jakuba Wujka

W tym jest miłość, nie jakobyśmy my umiłowali Boga, ale iż on pirwszy umiłował nas, i posłał Syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.
1 List św. Jana 4,10

Nowa Biblia Gdańska

W tym zaś jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował; zatem posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,10

Biblia Przekład Toruński

W tym wyraża się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1 List Jana 4,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
1 List Jana 4,10

American Standard Version

Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son [to be] the propitiation for our sins.
1 List Jana 4,10

Clementine Vulgate

In hoc est caritas : non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostris.
1 List Jana 4,10

King James Version

Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
1 List Jana 4,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν τουτω εστιν η αγαπη ουχ οτι ημεις ηγαπησαμεν τον θεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν ημας και απεστειλεν τον υιον αυτου ιλασμον περι των αμαρτιων ημων
1 List Jana 4,10

Young's Literal Translation

in this is the love, not that we loved God, but that He did love us, and did send His Son a propitiation for our sins.
1 List Jana 4,10

World English Bible

In this is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son as the atoning sacrifice for our sins.
1 List Jana 4,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić