„Który jest wyobrażeniem Boga niewidomego pierworodnym przed wszytkim stworzeniem.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 1,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,9

Biblia Warszawska

W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.
1 List św. Jana 4,9

Biblia Brzeska

W tym się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego zesłał Bóg na świat, abychmy żyli przezeń.
1 List św. Jana 4,9

Biblia Gdańska (1632)

Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego.
1 Jana 4,9

Biblia Gdańska (1881)

Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego.
1 Jana 4,9

Biblia Tysiąclecia

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
1 List św. Jana 4,9

Biblia Jakuba Wujka

W tym się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń.
1 List św. Jana 4,9

Nowa Biblia Gdańska

Miłość Boga w tym została pośród nas objawiona, że Bóg wysłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy przez niego żyli.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,9

Biblia Przekład Toruński

W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli.
1 List Jana 4,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
1 List Jana 4,9

American Standard Version

Herein was the love of God manifested in us, that God hath sent his only begotten Son into the world that we might live through him.
1 List Jana 4,9

Clementine Vulgate

In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum.
1 List Jana 4,9

King James Version

In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.
1 List Jana 4,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν τουτω εφανερωθη η αγαπη του θεου εν ημιν οτι τον υιον αυτου τον μονογενη απεσταλκεν ο θεος εις τον κοσμον ινα ζησωμεν δι αυτου
1 List Jana 4,9

Young's Literal Translation

In this was manifested the love of God in us, because His Son -- the only begotten -- hath God sent to the world, that we may live through him;
1 List Jana 4,9

World English Bible

By this was God's love revealed in us, that God has sent his only born Son into the world that we might live through him.
1 List Jana 4,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić