„Wyszedł więc Hatak do Mardocheusza na plac miejski, który był przed bramą królewską;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Estery 4,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 3,6

Biblia Warszawska

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
1 List św. Jana 3,6

Biblia Brzeska

Ktokolwiek w nim mieszka, nie grzeszy. Ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go zna.
1 List św. Jana 3,6

Biblia Gdańska (1632)

Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go poznał.
1 Jana 3,6

Biblia Gdańska (1881)

Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go poznał.
1 Jana 3,6

Biblia Tysiąclecia

Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.
1 List św. Jana 3,6

Biblia Jakuba Wujka

Wszelki, który w nim mieszka, nie grzeszy, a wszelki, który grzeszy, nie widział go ani go poznał.
1 List św. Jana 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Każdy, kto w nim mieszka - nie grzeszy; każdy, kto grzeszy - nie ujrzał go, ani go nie poznał.
Pierwszy list spisany przez Jana 3,6

Biblia Przekład Toruński

Każdy, kto w Nim trwa, nie grzeszy; każdy grzeszący nie widział Go, ani Go nie zna.
1 List Jana 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
1 List Jana 3,6

American Standard Version

Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither knoweth him.
1 List Jana 3,6

Clementine Vulgate

Omnis qui in eo manet, non peccat : et omnis qui peccat, non vidit eum, nec cognovit eum.
1 List Jana 3,6

King James Version

Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
1 List Jana 3,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον
1 List Jana 3,6

Young's Literal Translation

every one who is remaining in him doth not sin; every one who is sinning, hath not seen him, nor known him.
1 List Jana 3,6

World English Bible

Whoever remains in him doesn't sin. Whoever sins hasn't seen him, neither knows him.
1 List Jana 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić