„Abowiem zapłata grzechu jest śmierć; a dar Boży jestci żywot wieczny, przez Krystusa Jezusa, Pana naszego.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Rzymian 6,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 3,5

Biblia Warszawska

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
1 List św. Jana 3,5

Biblia Brzeska

Przytym wiecie, iż on się okazał, aby grzechy nasze zgładził, a grzechów w nim nie masz.
1 List św. Jana 3,5

Biblia Gdańska

A wiecie, iż się on objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz.
1 Jana 3,5

Biblia Tysiąclecia

Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.
1 List św. Jana 3,5

Biblia Jakuba Wujka

A wiecie, iż się on okazał, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz.
1 List św. Jana 3,5

Nowa Biblia Gdańska

Wiecie też, że został on objawiony, aby usunąć nasze grzechy; a grzechu w nim nie ma.
Pierwszy list spisany przez Jana 3,5

Biblia Przekład Toruński

A wiecie, że On ukazał się, aby zgładzić nasze grzechy, i że grzechu w Nim nie ma.
1 List Jana 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.
1 List Jana 3,5

American Standard Version

And ye know that he was manifested to take away sins; and in him is no sin.
1 List Jana 3,5

Clementine Vulgate

Et scitis quia ille apparuit ut peccata nostra tolleret : et peccatum in eo non est.
1 List Jana 3,5

King James Version

And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
1 List Jana 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και οιδατε οτι εκεινος εφανερωθη ινα τας αμαρτιας ημων αρη και αμαρτια εν αυτω ουκ εστιν
1 List Jana 3,5

Young's Literal Translation

and ye have known that he was manifested that our sins he may take away, and sin is not in him;
1 List Jana 3,5

World English Bible

You know that he was revealed to take away our sins, and in him is no sin.
1 List Jana 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić