„i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Mateusza 28,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Królewska 11,1

Biblia Warszawska

Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki,
I Księga Królewska 11,1

Biblia Brzeska

Tedy król Salomon rozmiłował się wiele niewiast postronnych, tak córki faraonowej jako moabskich, edomskich, sydońskich i hetejskich.
1 Księga Królewska 11,1

Biblia Gdańska (1632)

Tedy król Salomon rozmiłował się niewiast obcych wiele: nie tylko córki Faraonowej, ale i Moabitczanek, Ammonitczanek, Edomczanek, Sydończanek, Hetejczanek.
1 Królewska 11,1

Biblia Gdańska (1881)

Tedy król Salomon rozmiłował się niewiast obcych wiele: nie tylko córki Faraonowej, ale i Moabitczanek, Ammonitczanek, Edomczanek, Sydończanek, Hetejczanek.
1 Królewska 11,1

Biblia Tysiąclecia

Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki,
1 Księga Królewska 11,1

Biblia Jakuba Wujka

A król Salomon rozmiłował się niewiast cudzego rodu mnogich, i córki faraonowej, i Moabitek, i Ammonitek, i Idumeitek, i Sydonitek, i Hetejanek,
1 Księga Królewska 11,1

Nowa Biblia Gdańska

Król Salomon, oprócz córki faraona, pokochał liczne, cudzoziemskie niewiasty: Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Cydonitki oraz Chittejki;
1 Księga Królów 11,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Król Salomon jednak oprócz córki faraona kochał wiele obcych kobiet: Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki;
I Księga Królewska 11,1

American Standard Version

Now king Solomon loved many foreign women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites;
1 Księga Królewska 11,1

Clementine Vulgate

Rex autem Salomon adamavit mulieres alienigenas multas, filiam quoque Pharaonis, et Moabitidas, et Ammonitidas, Idumæas, et Sidonias, et Hethæas :
1 Księga Królewska 11,1

King James Version

But king Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites;
1 Księga Królewska 11,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And king Solomon hath loved many strange women, and the daughter of Pharaoh, females of Moab, Ammon, Edom, Zidon, [and] of the Hittites,
1 Księga Królewska 11,1

World English Bible

Now king Solomon loved many foreign women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites;
1 Księga Królewska 11,1

Westminster Leningrad Codex

וְהַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה אָהַב נָשִׁים נָכְרִיֹּות רַבֹּות וְאֶת־בַּת־פַּרְעֹה מֹואֲבִיֹּות עַמֳּנִיֹּות אֲדֹמִיֹּת צֵדְנִיֹּת חִתִּיֹּת׃
1 Księga Królewska 11,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić