„Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.”

Biblia Tysiąclecia: Apokalipsa św. Jana 1,9

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Jana 13,1

Textus Receptus NT

προ δε της εορτης του πασχα ειδως ο ιησους οτι εληλυθεν αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν αυτους
Ewangelia Jana 13,1

Biblia Brzeska

Tedy przed świętem wielkonocnym, wiedząc Jezus, iże przyszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, gdyż umiłował swe, którzy byli na świecie i aż do końca umiłował je.
Ewangelia św. Jana 13,1

Biblia Gdańska

A przed świętem wielkanocnem wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je.
Jana 13,1

Biblia Tysiąclecia

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
Ewangelia wg św. Jana 13,1

Biblia Warszawska

Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
Ewangelia św. Jana 13,1

Biblia Jakuba Wujka

Przede dniem świętym Paschy, wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swe, którzy byli na świecie, do końca je umiłował.
Ewangelia wg św. Jana 13,1

Nowa Biblia Gdańska

Zaś przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, umiłował ich aż do końca.
Dobra Nowina spisana przez Jana 13,1

Biblia Przekład Toruński

A przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że przychodzi Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował.
Ewangelia Jana 13,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
Ewangelia Jana 13,1

American Standard Version

Now before the feast of the passover, Jesus knowing that his hour was come that he should depart out of this world unto his Father, having loved his own that were in the world, he loved them unto the end.
Ewangelia Jana 13,1

Clementine Vulgate

Ante diem festum Pasch, sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat ex hoc mundo ad Patrem : cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos.
Ewangelia Jana 13,1

King James Version

Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
Ewangelia Jana 13,1

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

And before the feast of the passover, Jesus knowing that his hour hath come, that he may remove out of this world unto the Father, having loved his own who [are] in the world -- to the end he loved them.
Ewangelia Jana 13,1

World English Bible

Now before the feast of the Passover, Jesus knowing that his time had come that he would depart out of this world to his Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
Ewangelia Jana 13,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić