„Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Koryntian 8,9

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Przekład Toruński

I gdy nadszedł[1] dzień Pięćdziesiąty, byli wszyscy zgromadzeni jednomyślnie na tym samym[2] miejscu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Brzeska

A gdy przychodził dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy zgodnie na jednym miejscu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Gdańska (1632)

A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Gdańska (1881)

A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Tysiąclecia

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Warszawska

A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Biblia Jakuba Wujka

A gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice, byli wszyscy wespółek na tymże miejscu.
Dzieje Apostolskie 2,1

Nowa Biblia Gdańska

A w wypełnieniu pięćdziesiątego dnia wszyscy byli jednomyślnie przy tym samym.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 2,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu.
Dzieje Apostolskie 2,1

American Standard Version

And when the day of Pentecost was now come, they were all together in one place.
Dzieje Apostolskie 2,1

Clementine Vulgate

Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco :
Dzieje Apostolskie 2,1

King James Version

And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
Dzieje Apostolskie 2,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εν τω συμπληρουσθαι την ημεραν της πεντηκοστης ησαν απαντες ομοθυμαδον επι το αυτο
Dzieje Apostolskie 2,1

Young's Literal Translation

And in the day of the Pentecost being fulfilled, they were all with one accord at the same place,
Dzieje Apostolskie 2,1

World English Bible

Now when the day of Pentecost had come, they were all with one accord in one place.
Dzieje Apostolskie 2,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić