„Kiedy przyjdzie by zostać uwielbionym w jego świętych oraz być podziwiany przez wszystkich wierzących w każdym czasie (ponieważ nasze świadectwo znalazło u was wiarę).”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tesaloniczan 1,10

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Pierwszy list do Tesaloniczan 3,2

Nowa Biblia Gdańska

Ale posłaliśmy Tymoteusza - naszego brata, sługę Boga oraz naszego współpracownika w Ewangelii Chrystusa - w celu waszego utwierdzenia i zachęty co do waszej wiary.
Pierwszy list do Tesaloniczan 3,2

Biblia Brzeska

A posłalichmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego, i pomocnika naszego w ewanjelijej Krystusowej, aby was potwierdził i napominał około wiary waszej.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,2

Biblia Gdańska

I posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego, i pomocnika naszego w Ewangielii Chrystusowej, aby was utwierdził i napominał z strony wiary waszej.
1 Tesalonicensów 3,2

Biblia Tysiąclecia

a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze,
1 List do Tesaloniczan 3,2

Biblia Warszawska

I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy,
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,2

Biblia Jakuba Wujka

a posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w Ewanielijej Chrystusowej, aby was potwierdził i napominał z strony wiary waszej,
1 List do Tesaloniczan 3,2

Biblia Przekład Toruński

I posłaliśmy Tymoteusza, naszego brata i sługę Bożego, i naszego współpracownika w Ewangelii Chrystusa, aby was utwierdził i zachęcił w waszej wierze,
1 List do Tesaloniczan 3,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w ewangelii Chrystusa posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze;
I List do Tesaloniczan 3,2

American Standard Version

and sent Timothy, our brother and God`s minister in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort [you] concerning your faith;
1 List do Tesaloniczan 3,2

Clementine Vulgate

et misimus Timotheum fratrem nostrum, et ministrum Dei in Evangelio Christi, ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra :
1 List do Tesaloniczan 3,2

King James Version

And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith:
1 List do Tesaloniczan 3,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και επεμψαμεν τιμοθεον τον αδελφον ημων και διακονον του θεου και συνεργον ημων εν τω ευαγγελιω του χριστου εις το στηριξαι υμας και παρακαλεσαι υμας περι της πιστεως υμων
1 List do Tesaloniczan 3,2

Young's Literal Translation

and did send Timotheus -- our brother, and a ministrant of God, and our fellow-workman in the good news of the Christ -- to establish you, and to comfort you concerning your faith,
1 List do Tesaloniczan 3,2

World English Bible

and sent Timothy, our brother and God's servant in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith;
1 List do Tesaloniczan 3,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić