„I rzekł: Wołałem z ucisku swego do Pana, a ozwał mi się; z głębokości grobu wołałem, a wysłuchałeś głos mój.”

Biblia Gdańska: Jonasz 2,3

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,54

King James Version

Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.
Ewangelia Mateusza 27,54

Biblia Brzeska

A setnik i ci, który z nim byli strzegąc Jezusa, ujzrawszy trzęsienie ziemi i to, co się było stało, zlękli się barzo mówiąc: Zaisteć ten był Synem Bożym.
Ewangelia św. Mateusza 27,54

Biblia Gdańska

Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Prawdziwieć ten był Synem Bożym.
Mateusza 27,54

Biblia Tysiąclecia

Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,54

Biblia Warszawska

A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.
Ewangelia św. Mateusza 27,54

Biblia Jakuba Wujka

A setnik i ci, co z nim byli, strzegąc Jezusa, ujźrzawszy trzęsienie ziemie i to, co się działo, zlękli się barzo, mówiąc: Zaiste ten był synem Bożym.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,54

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy setnik oraz ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, bardzo się wystraszyli, mówiąc: Prawdziwie ten był Synem Boga.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,54

Biblia Przekład Toruński

A setnik i ci, co z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, bardzo się zlękli, mówiąc: Prawdziwie Ten był Synem Boga.
Ewangelia Mateusza 27,54

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli: On prawdziwie był Synem Bożym.
Ewangelia Mateusza 27,54

American Standard Version

Now the centurion, and they that were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, Truly this was the Son of God.
Ewangelia Mateusza 27,54

Clementine Vulgate

Centurio autem, et qui cum eo erant, custodientes Jesum, viso terrmotu, et his qu fiebant, timuerunt valde, dicentes : Vere Filius Dei erat iste.
Ewangelia Mateusza 27,54

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος
Ewangelia Mateusza 27,54

Young's Literal Translation

And the centurion, and those with him watching Jesus, having seen the earthquake, and the things that were done, were exceedingly afraid, saying, `Truly this was God`s Son.`
Ewangelia Mateusza 27,54

World English Bible

Now the centurion, and those who were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, "Truly this was the Son of God."
Ewangelia Mateusza 27,54

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić