„Widziały cię góry i zadrżały, ulewa wód przeminęła. Przepaść wydała swój głos, wysoko podniosła swoje ręce.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Habakuka 3,10

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,42

King James Version

He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.
Ewangelia Mateusza 27,42

Biblia Brzeska

Insze zachował, a sam siebie zachować nie może; jesli jest król izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy jemu.
Ewangelia św. Mateusza 27,42

Biblia Gdańska

Inszych ratował, a samego siebie ratować nie może; jeźliż jest król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu.
Mateusza 27,42

Biblia Tysiąclecia

Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,42

Biblia Warszawska

Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego.
Ewangelia św. Mateusza 27,42

Biblia Jakuba Wujka

Inszych zachował, sam siebie zachować nie może. Jeśli jest król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy jemu.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,42

Nowa Biblia Gdańska

Innych uratował, a samego siebie uratować nie może; skoro jest królem Israela, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,42

Biblia Przekład Toruński

Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może; jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zstąpi z krzyża, a Mu uwierzymy.
Ewangelia Mateusza 27,42

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu.
Ewangelia Mateusza 27,42

American Standard Version

He saved others; himself he cannot save. He is the King of Israel; let him now come down from the cross, and we will believe on him.
Ewangelia Mateusza 27,42

Clementine Vulgate

Alios salvos fecit, seipsum non potest salvum facere : si rex Isral est, descendat nunc de cruce, et credimus ei :
Ewangelia Mateusza 27,42

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι ει βασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσομεν αυτω
Ewangelia Mateusza 27,42

Young's Literal Translation

`Others he saved; himself he is not able to save! If he be King of Israel, let him come down now from the cross, and we will believe him;
Ewangelia Mateusza 27,42

World English Bible

"He saved others, but he can't save himself. If he is the King of Israel, let him come down from the cross now, and we will believe in him.
Ewangelia Mateusza 27,42

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić