„Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? – mówi PAN zastępów do was, kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie: W czym lekceważymy twoje imię?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Malachiasza 1,6

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 1,10

King James Version

And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
Ewangelia Mateusza 1,10

Biblia Brzeska

Z Ezechiasza poszedł Manases, z Manasesa poszedł Amon, z Amona poszedł Jozjasz.
Ewangelia św. Mateusza 1,10

Biblia Gdańska

A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza.
Mateusza 1,10

Biblia Tysiąclecia

Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,10

Biblia Warszawska

A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.
Ewangelia św. Mateusza 1,10

Biblia Jakuba Wujka

A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,10

Nowa Biblia Gdańska

A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amosa, a Amos spłodził Jozjasza,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,10

Biblia Przekład Toruński

Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza.
Ewangelia Mateusza 1,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza.
Ewangelia Mateusza 1,10

American Standard Version

and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;
Ewangelia Mateusza 1,10

Clementine Vulgate

Ezechias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amon. Amon autem genuit Josiam.
Ewangelia Mateusza 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εζεκιας δε εγεννησεν τον μανασση μανασσης δε εγεννησεν τον αμων αμων δε εγεννησεν τον ιωσιαν
Ewangelia Mateusza 1,10

Young's Literal Translation

and Hezekiah begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah,
Ewangelia Mateusza 1,10

World English Bible

Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh became the father of Amon. Amon became the father of Josiah.
Ewangelia Mateusza 1,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić