„Także go wyśmieją, ubiczują, i go oplują, i go zabiją; a trzeciego dnia wstanie z martwych.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Marka 10,34

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 2,1

King James Version

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
Ewangelia Mateusza 2,1

Biblia Brzeska

A gdy się był narodził Jezus w Betleem mieście ziemie żydowskiej za czasów Heroda króla, oto przyszli mędrcy ze wschodu słońca do Jeruzalem mówiąc:
Ewangelia św. Mateusza 2,1

Biblia Gdańska (1632)

A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:
Mateusza 2,1

Biblia Gdańska (1881)

A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:
Mateusza 2,1

Biblia Tysiąclecia

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
Ewangelia wg św. Mateusza 2,1

Biblia Warszawska

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
Ewangelia św. Mateusza 2,1

Biblia Jakuba Wujka

Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Juda we dni Heroda króla, oto Mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy,
Ewangelia wg św. Mateusza 2,1

Nowa Biblia Gdańska

A gdy, za dni króla Heroda, Jezus narodził się w judzkim Betlejem, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,1

Biblia Przekład Toruński

A gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:
Ewangelia Mateusza 2,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
Ewangelia Mateusza 2,1

American Standard Version

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,
Ewangelia Mateusza 2,1

Clementine Vulgate

Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Jerosolymam,
Ewangelia Mateusza 2,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα
Ewangelia Mateusza 2,1

Young's Literal Translation

And Jesus having been born in Beth-Lehem of Judea, in the days of Herod the king, lo, mages from the east came to Jerusalem,
Ewangelia Mateusza 2,1

World English Bible

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod, the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying,
Ewangelia Mateusza 2,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić