„Ale się im przydało, co prawdziwą przypowieścią pospolicie mawiają: Pies wrócił się do zmieciska swego i świnia umyta do kałuże błota.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Piotra 2,22

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 96:10

96:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!
96:2
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!
96:3
Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego!
96:4
Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie.
96:5
Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa.
96:6
Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego.
96:7
Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc!
96:8
Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!
96:9
Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio!
96:10
Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
96:11
Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
96:12
Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne
96:13
Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą.
Dz 27:24

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miriam, siostra Aarona umarła w Kadesz (IV Mojż 20:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
Ps 9:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić