„Wobec tego i ci, co cierpią z woli Boga, niech w szlachetnych uczynkach powierzają swe dusze wiernemu Stwórcy.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Piotra 4,19

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 145:19

145:1
Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki.
145:2
Co dzień błogosławić ci będą I wysławiać imię twoje na wieki.
145:3
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.
145:4
Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.
145:5
Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.
145:6
Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.
145:7
Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.
145:8
Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski.
145:9
Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.
145:10
Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!
145:11
Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,
145:12
Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!
145:13
Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
145:14
Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.
145:15
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
145:16
Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
145:17
Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.
145:18
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.
145:19
Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich.
145:20
Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.
145:21
Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Rzym 12:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W czasach Biblijnych dokumenty często przechowywano w glinianych naczyniach w których mogły się one zachować na bardzo, bardzo długi czas (Jer 32:14). Zwoje znad Morza Martwego znalezione w 1947 roku zachowały się przez ponad 2000 lat właśnie dzięki takim glinianym naczyniom.
Zwoje znad Morza Martwego

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
I Tym 4:4-5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić