„Abowiem z tych są ci, którzy wkradają się w domy i pojmane wiodą niewiastki, obciążone grzechy, uwodząc się za rozmaitemi pożądliwościami.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 145:15

145:1
Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki.
145:2
Co dzień błogosławić ci będą I wysławiać imię twoje na wieki.
145:3
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.
145:4
Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.
145:5
Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.
145:6
Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.
145:7
Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.
145:8
Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski.
145:9
Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.
145:10
Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!
145:11
Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,
145:12
Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!
145:13
Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
145:14
Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.
145:15
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
145:16
Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
145:17
Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.
145:18
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.
145:19
Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich.
145:20
Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.
145:21
Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na tron Salomona wchodziło się po sześciu stopniach - I Król 10:19.
Tron Salomona - Wizyta Królowej Saby

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić