„Wiedząc o tym, że Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących Boga i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tymoteusza 1,9

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 107:14

107:1
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
107:2
Niech mówią odkupieni przez Pana, Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela,
107:3
Których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, Z północy i południa!
107:4
Błądzili po pustyni, po pustkowiu, Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego.
107:5
Byli głodni i spragnieni, Dusza w nich omdlewała.
107:6
Wołali do Pana w niedoli swej, A on wybawił ich z utrapienia.
107:7
Poprowadził ich drogą prostą, Aby mogli dojść do miasta zamieszkałego.
107:8
Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za jego cuda dla synów ludzkich,
107:9
Napoił bowiem duszę pragnącego, A duszę głodnego napełnił dobrem!
107:10
Siedzieli w ciemności i mroku, Związani nędzą i żelazem,
107:11
Ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym I pogardzili radą Najwyższego.
107:12
Serce ich upokorzył trudem; Słaniali się, a nikt nie pomógł.
107:13
I wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
107:14
Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, A więzy ich rozerwał.
107:15
Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za cuda jego dla synów ludzkich!
107:16
Ponieważ skruszył bramy spiżowe I połamał zasuwy żelazne.
107:17
Chorowali z powodu swego występnego życia I cierpieli z powodu swych win.
107:18
Wszelki pokarm obrzydł im I bliscy już byli bram śmierci.
107:19
Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
107:20
Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć I wyratować ich od zagłady.
107:21
Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za cuda jego dla synów ludzkich!
107:22
Niechaj składają ofiary dziękczynne, Niech z radością opowiadają o czynach jego!
107:23
Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, Uprawiając handel na wielkich wodach,
107:24
Widzieli dzieła Pana I cuda jego na głębinach.
107:25
Rzekł, i zerwała się burza, Która spiętrzyła fale,
107:26
Wznosili się aż do nieba, Zapadali się w głębiny; Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.
107:27
Zataczali się i chwiali jak pijani, A cała ich mądrość obróciła się wniwecz.
107:28
Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
107:29
Uciszył burzę, I uspokoiły się fale morskie.
107:30
Wtedy radowali się, że się uspokoiły, I zawiódł ich do upragnionej przystani.
107:31
Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za cuda jego dla synów ludzkich!
107:32
Niechaj go wysławiają w zgromadzeniu ludu, I niechaj go chwalą w radzie starszych!
107:33
Zamienił rzeki w pustynię, A źródła wód w ziemię suchą.
107:34
Ziemię urodzajną w słoną i jałową Z powodu złości jej mieszkańców.
107:35
Pustynię zmienił w zbiorniki wód, A ziemię suchą w źródła wód.
107:36
Osadził tam głodnych I założyli miasto do zamieszkania.
107:37
Obsiali pola i zasadzili winnice, I zebrali obfity plon.
107:38
Błogosławił im i rozmnażali się bardzo, A bydła ich nie umniejszył.
107:39
Lecz zmaleli i zgnębieni byli Przez ucisk, nieszczęście i strapienie.
107:40
Wylał wzgardę na dostojników I sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu,
107:41
Ale ubogiego podniósł z nędzy I rozmnożył rodzinę jego jak trzodę.
107:42
Widzą to prawi i cieszą się, A wszelkie bezprawie zamyka swe usta.
107:43
Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma I rozważa łaskawość Pana!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Według Żydowskiej tradycji prorok Izajasz został zabity podczas rządów złego Manassesa. Izajasz włożony został do pustego wydrążonego pnia drzewa i przecięty piłą na pół (zobacz: Hebr 11:37).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
Ps 9:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić