„Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Malachiasza 3,5

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 20:6

O Przekładzie
20:1
Albowiem podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, gospodarza[1], który wczesnym rankiem wyszedł wynająć robotników do swojej winnicy.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: oikodespotes - pan domu.
20:2
A zgodził[2] się z robotnikami po denarze za dzień pracy i posłał ich do swojej winnicy.
Przypisy
 • [2]
  Lub: zawrzeć umowę w sferze interesu, ułożyć się z kimś.
20:3
I gdy wyszedł około trzeciej[3] godziny, ujrzał innych, którzy stali na rynku bezczynnie,
Przypisy
 • [3]
  To jest o 9 -tej współczesnego sposobu liczenia czasu.
20:4
I powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a sprawiedliwie dam wam, co należy.
20:5
I oni poszli. Ponownie wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił tak samo.
20:6
A gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie i powiedział im: Dlaczego tu cały dzień staliście bezczynnie[4]?
Przypisy
 • [4]
  Greckie: argos - wolny od pracy, leniwy, unikający pracy, próżno.
20:7
Mówią mu: Bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwe[5] otrzymacie[6].
Przypisy
 • [5]
  Lub: zgodne z prawem.
 • [6]
  Odbierzecie.
20:8
A gdy nastał wieczór, powiedział pan winnicy swojemu zarządcy: Zawołaj robotników i daj im zapłatę, zaczynając od ostatnich, aż do pierwszych.
20:9
I gdy przyszli ci, którzy około jedenastej godziny zostali wynajęci, otrzymali po denarze[7].
Przypisy
 • [7]
  Denar - „zawierający 10 asów” - 2,436 g srebra.
20:10
Gdy natomiast przyszli pierwsi, sądzili[8], że więcej otrzymają; ale i oni otrzymali po denarze.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: nomidzo - wnioskować, sądzić, myśleć.
20:11
A gdy wzięli, zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi,
20:12
Mówiąc: Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał.
20:13
A on odpowiedział, jednemu z nich mówiąc: Przyjacielu[9]! Nie czynię ci krzywdy; czyż nie zgodziłeś się ze mną na denara?
Przypisy
 • [9]
  Zwrot grzecznościowy - towarzysz, druh - w NT użyty tylko w Ew. Mateusza do osób w kontekście negatyw. - Mt 22,12; Mt 26,50.
20:14
Zabierz co twoje i odejdź; chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.
20:15
Albo czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, tego, co chcę? Czy oko twoje jest złe[10], że ja jestem dobry?
Przypisy
20:16
Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych[11], ale mało wybranych.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: kletos - zapraszać, wezwać, powołać.
20:17
A Jezus, zmierzając[12] do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów i w drodze na osobności powiedział im:
Przypisy
 • [12]
  Greckie: anabainao - iść do góry, wspinać się, Jerozolima jest na górze.
20:18
Oto zmierzamy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i skażą[13] Go na śmierć,
Przypisy
 • [13]
  Lub: uznają za zasługującego na karę, zasądzą wyrok.
20:19
I wydadzą Go poganom na pośmiewisko[14], i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie; a trzeciego dnia będzie wzbudzony z martwych.
Przypisy
 • [14]
  Lub: wykpić, wyszydzić.
20:20
Wtedy zbliżyła się do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś.
20:21
A On jej powiedział: Co chcesz[15]? Mówi do Niego: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden z Twojej prawej strony, a drugi z lewej[16] strony w Królestwie Twoim.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: thelo - pragnąć, chcieć, kochać.
 • [16]
  Manuskrypt Bizantyjski - Twojej lewej.
20:22
Ale Jezus w odpowiedzi, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I[17] chrztem[18], którym ja jestem chrzczony[18], być ochrzczeni[18]? Powiedzieli do Niego: Możemy.
Przypisy
 • [17]
  Manuskrypt Bizantyjski - Czy.
 • [18]
  Greckie: baptidzo - zanurzać, zamaczać - Mt 3,11 przypis [12].
20:23
I powiedział im: Kielich mój istotnie wypijecie, i chrztem, którym ja jestem chrzczony, będziecie ochrzczeni; ale zasiąść z prawej mojej strony i z lewej mojej strony, nie moja to rzecz dać wam, ale dano to tym, którym jest to przygotowane przez Ojca mojego.
20:24
A gdy to usłyszało pozostałych dziesięciu, oburzyli[19] się na dwóch braci.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: aganakteo - być wzburzonym, gniewać się.
20:25
Ale Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że przywódcy narodów panują[20] nad nimi, a wielcy dają odczuć swoją władzę[21] nad nimi.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: katakyrieuo - poddać swojej władzy, opanować, ujarzmić.
 • [21]
  Greckie: kataeksousiadzo - władać kimś samowolnie, dominować, dać odczuć swą władzę, okazywać swoją moc na kimś.
20:26
Lecz nie tak będzie u was; ale jeśli ktoś chciałby stać się wielkim wśród was, niech jest waszym sługą[22].
Przypisy
 • [22]
  Greckie: diakonos - sługa, ten, który wykonuje polecenia.
20:27
A jeśli ktoś wśród was chciałby być pierwszym, niech jest waszym niewolnikiem[23].
Przypisy
 • [23]
  Greckie: doulos - niewolnik, w myśli hebrajskiej - sługa - porównaj Wj 21,1-6.
20:28
Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć, i aby dał życie swoje na okup za[24] wielu.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: anti - w miejsce.
20:29
A gdy wychodzili[25] z Jerycha[26], szedł za Nim wielki tłum.
Przypisy
20:30
I oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, słysząc[27], że Jezus przechodził, krzyczeli, wołając[28]: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!
Przypisy
 • [27]
  Dosłownie: usłyszawszy.
 • [28]
  Mówiąc.
20:31
A tłum skarcił[29] ich, aby milczeli; lecz oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!
Przypisy
 • [29]
  Lub: surowo napomnieć, ganić.
20:32
I Jezus stanął, przywołał[30] ich, i powiedział: Co chcecie, abym wam uczynił?
Przypisy
 • [30]
  Greckie: foneo - wydać głos, wołać, krzyczeć.
20:33
Mówią do Niego: Panie! Aby nasze oczy zostały otworzone.
20:34
A Jezus zlitował[31] się i dotknął ich oczu, i zaraz odzyskali wzrok; i podążali za Nim.
Przypisy
 • [31]
  Lub: być zdjęty współczuciem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej posadzili swoje drzewa owocowe, mieli bowiem zakaz spożywania rosnących tam owoców aż przez okres 4 lat (III Mojż 19:23-25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
Obj 1:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić