„Czyste są oczy twoje, abyś nie patrzył na złe, a patrzyć na nieprawość nie będziesz mógł. Przeczże patrzysz na nieprawość czyniące, a milczysz, gdy niezbożny pożera sprawiedliwszego niż sam?”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Habakuka 1,13

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 3:5

O Przekładzie
3:1
A Piotr i Jan wchodzili do świątyni w godzinę modlitwy, o dziewiątej[1].
Przypisy
 • [1]
  To jest 15-tej.
3:2
I był właśnie niesiony pewien mąż, chromy[2] już w[3] łonie swojej matki, a którego kładziono każdego dnia przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił o dar miłosierdzia[4] tych, którzy wchodzili do świątyni.
Przypisy
 • [2]
  Lub: kulawy.
 • [3]
  Dosłownie: od łona.
 • [4]
  Wsparcie dla ubogich, jałmużnę.
3:3
Ten widząc Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o dar miłosierdzia.
3:4
A Piotr, wpatrując się w niego wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas!
3:5
On więc spojrzał[5] na nich, spodziewając się od nich coś dostać.
Przypisy
 • [5]
  Lub: zwrócił uwagę.
3:6
Piotr natomiast powiedział: Nie mam srebra ani złota; lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka wstań i chodź.
3:7
I chwycił go prawą ręką, i podniósł, a natychmiast zostały wzmocnione jego stopy i kostki.
3:8
A podskakując, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc[6] Boga.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: aineo - wielbić, chwalić.
3:9
I zobaczył go cały lud, jak chodził i chwalił Boga.
3:10
I poznali też, że to on był tym, który dla uzyskania wsparcia[7] siadał przy Bramie Pięknej świątyni; i napełnieni zostali zdumieniem i uniesieniem z powodu tego, co mu się stało.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: eleemosyne - dar miłosierdzia, jałmużna.
3:11
A gdy chromy, ten, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały zdumiony lud do portyku[8], zwanego Salomonowym.
Przypisy
 • [8]
  To jest zadaszona kolumnada chroniąca przed upałem.
3:12
Co widząc Piotr, odpowiedział ludowi: Mężowie Izraelici! Dlaczego się z tego powodu dziwicie, lub dlaczego tak uważnie nam się przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością uczynili, że on chodzi?
3:13
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg naszych ojców, wprowadził do chwały Jezusa, swojego Syna[9], którego wy wydaliście i wyparliście[10] się Go przed obliczem Piłata, który zasądził Jego uwolnienie.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: pais - małe dziecko, chłopiec, sługa.
 • [10]
  Lub: odrzuciliście.
3:14
Ale wy zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o darowanie wam mordercy,
3:15
I zabiliście Sprawcę[11] życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: archegos - początek, wódz, twórca.
3:16
A z powodu wiary w imię Jego, imię Jego wzmocniło tego, którego wy widzicie i znacie; a wiara w Niego, dała mu pełne zdrowie[12] wobec was wszystkich.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: holokleria - całkowita sprawność, doskonały stan ciała.
3:17
Ale teraz, bracia, wiem, że tak jak i wasi przywódcy uczyniliście to z niewiedzy,
3:18
Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co przez usta wszystkich proroków wcześniej oznajmił[13], że Jego Mesjasz miał cierpieć.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: prokatangello - oznajmić wcześniej, że coś nastąpi.
3:19
Dlatego upamiętajcie[14] się i nawróćcie, aby zostały zmazane[15] wasze grzechy, i aby nadeszły od oblicza Pana czasy ochłody[16],
Przypisy
 • [14]
  Lub: zmieńcie myślenie, zawróćcie.
 • [15]
  Lub: starte.
 • [16]
  Orzeźwienia.
3:20
I aby posłał wcześniej zapowiedzianego[17] wam Jezusa Mesjasza[18].
Przypisy
 • [17]
  Dosłownie: który jest wcześniej ogłoszony przez herolda.
 • [18]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz.
3:21
Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia[19] wszystkich rzeczy, o których powiedział Bóg od wieku[20] przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: apokatastasis - przywrócenie do poprzedniego pierwotnego stanu, odnowa, naprawa - również jako wyraż. medyczne.
 • [20]
3:22
Mojżesz bowiem prawdziwie powiedział do ojców, że Proroka wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, spośród waszych braci, jak mnie; Jego będziecie słuchać we wszystkim, cokolwiek do was będzie mówić.
3:23
I stanie[21] się, że każda dusza[22], która nie usłuchałaby tego Proroka, będzie całkowicie wytępiona[23] z ludu.
Przypisy
 • [21]
  Dosłownie: będzie.
 • [22]
  To jest każda osoba.
 • [23]
  Lub: doszczętnie zgładzona, zniszczona całkowicie.
3:24
I wszyscy prorocy[24] od Samuela, którzy kolejno przemawiali, zapowiadali[25] te dni.
Przypisy
 • [24]
  Dosłownie: mówiący przed, w imieniu - hebrajskie: nabi lub ro’eh - widzący
 • [25]
  Lub: wcześniej głosili - porównaj werset 18 przypis [13].
3:25
Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł[26] Bóg z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: A twoim potomkiem[27] zostaną ubłogosławione wszystkie rody[28] ziemi.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: diatithemi - ustanowić, zawrzeć umowę.
 • [27]
  Lub: nasieniem.
 • [28]
  Kolejne pokolenia pochodz. od ojca rodu.
3:26
Wam to najpierw Bóg wzbudził swojego Syna[29] Jezusa i posłał Go, błogosławiąc was w nawracaniu[30] każdego od waszych niegodziwości.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: pais - małe dziecko, chłopiec, sługa.
 • [30]
  Greckie: apostrefo - odwrócić, porzucić, zawrócić, powrócić na.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalm 111 jest tak zwanym psalmem akrostycznym. Każda z jego linii zaczyna się od innej litery alfabetu Hebrajskiego, od początku do końca (przez 22 litery).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić