„A gdy byli blisko domu Michasowego, poznali głos młodzieńca Lewity, i zstąpiwszy tam, rzekli mu: Którz cię tu przywiódł? a co tu czynisz? i co tu masz za sprawę?”

Biblia Gdańska (1632): Sędziów 18,3

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Rzymian 1:1

O Przekładzie
1:1
Paweł, sługa[1] Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, oddzielony do głoszenia Ewangelii[2] Boga,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: doulos - niewolnik, w myśli hebrajskiej - sługa.
 • [2]
  Lub: dobrej nowiny
1:2
Która wcześniej została ogłoszona przez Jego proroków w Pismach Świętych,
1:3
O Synu Jego, który narodził się z potomstwa[3] Dawida według ciała[4],
Przypisy
 • [3]
  Lub: nasienia.
 • [4]
  Greckie: sarks - ciało, ciało bez życia, cielesność - zmysłowa natura.
1:4
Który został ustanowiony Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia, przez[5] powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, naszym Panu,
Przypisy
 • [5]
  Lub: z (powodu), dzięki.
1:5
Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by dla Jego imienia przyprowadzić do[6] posłuszeństwa[7] wiary ludzi we wszystkich narodach,
Przypisy
 • [6]
  Greckie: eis - ku, do, dla.
 • [7]
  Greckie: hypakoe - posłuszeństwo, uległość, podporządkowanie się.
1:6
Wśród których jesteście i wy, powołani[8] przez Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: kletos – wezwany, zaproszony, powołany na urząd.
1:7
Wszystkim będącym w Rzymie, umiłowanym[9] Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: agapetos - umiłowany, godny miłości, drogi, cenny
1:8
Najpierw jednak[10] dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, albowiem wiara wasza jest rozgłaszana[11] po całym świecie.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: men - part. wzmac.
 • [11]
  Greckie: katangello - głosić publicznie, podawać do wiadomości.
1:9
Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę[12] w duchu moim w Ewangelii Jego Syna, że nieustannie o was wspominam,
Przypisy
 • [12]
  Greckie: latreuo - od latreia - służba jako akt poświęcenia, urząd, służba Bogu, w LXX - służba kapłańska.
1:10
Zawsze w moich modlitwach prosząc, żebym już wreszcie[13] miał otwartą drogę[14], w[15] woli Boga przyjść do was.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: ede pote - wyraża ideę pewnej niecierpliwości.
 • [14]
  Lub: cieszyć się pomyślnością w drodze, mieć pomyślny los.
 • [15]
  Z woli.
1:11
Albowiem pragnę[16] was zobaczyć, abym mógł przekazać wam jakiś duchowy dar łaski[17] dla waszego utwierdzenia,
Przypisy
 • [16]
  Lub: tęsknię.
 • [17]
  Greckie: charisma - dar łaski.
1:12
To jest, aby razem wśród was doznać zachęty przez wzajemną[18] wiarę; zarówno waszą i moją.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: allelon - jedni drugim.
1:13
A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem[19] przyjść do was, lecz aż dotąd miałem przeszkody[20], abym miał i w was jakiś plon, tak jak wśród pozostałych narodów.
Przypisy
 • [19]
  Lub: postanowiłem.
 • [20]
  Zostałem powstrzymany
1:14
Bo jestem dłużnikiem zarówno Greków i barbarzyńców[21], zarówno mądrych i niemądrych.
Przypisy
 • [21]
  To jest obcych, niemówiących po grecku.
1:15
Tak więc, jeśli chodzi o mnie, gotów[22] jestem i wam, w Rzymie, ogłosić Ewangelię.
Przypisy
 • [22]
  Lub: być chętnym, ochoczym.
1:16
Bo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa; bo jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu[23], nie tylko Żydowi, ale i Grekowi.
Przypisy
 • [23]
  Lub: który jest wierzący - czas teraź. str. czynna.
1:17
Bo sprawiedliwość Boża w niej jest objawiana z wiary ku wierze[24], tak jak jest napisane: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Przypisy
 • [24]
  Lub: z wiary ku wierności - greckie: pisitis - wierzyć, być wiernym, godnym zaufania.
1:18
Bo gniew Boży objawiany jest z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy przez niesprawiedliwość powstrzymują prawdę,
1:19
Dlatego że to, co jest poznawalne u Boga, jest dla nich jawne[25], gdyż Bóg im to ukazał[26];
Przypisy
 • [25]
  Lub: widoczne.
 • [26]
  Uczynił widocznym.
1:20
Bo rzeczy Jego niewidzialne, od stworzenia świata w dziełach są dostrzegalne[27] jako wyraźnie widzialne[28], to jest wieczna Jego moc i boskość, tak że są bez wymówki[29].
Przypisy
 • [27]
  Lub: są rozumiane, zauważalne.
 • [28]
  Lub: wyśledzić, zobaczyć z góry.
 • [29]
  Greckie: anapologetos - niemogący wymówić się od winy, nie do obronienia.
1:21
Dlatego że po poznaniu Boga, nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani Mu nie podziękowali, lecz stali się próżni[30] w swoich rozważaniach, a ich bezrozumne serce zostało pogrążone w ciemności;
Przypisy
 • [30]
  Lub: zostali uczynieni próżnymi, głupimi.
1:22
Zapewniając[31], że są mądrzy, stali się głupimi[32];
Przypisy
 • [31]
  Lub: twierdzić, mówić.
 • [32]
  Lub: skretyniali - greckie: moraino - uczynić głupim, być nijakim, bez smaku - porównaj Mt 5,13.
1:23
I zmienili chwałę nieśmiertelnego[33] Boga na podobieństwo obrazu śmiertelnego człowieka i ptaków, i czworonożnych zwierząt, i płazów;
Przypisy
 • [33]
  Greckie: afthartos - niezniszczalny, nieprzemijający
1:24
Dlatego też, wydał ich Bóg przez pożądliwość ich serc na nieczystość, aby plugawili[34] swoje ciała między sobą,
Przypisy
 • [34]
  Lub: traktować z pogardą, lżyć.
1:25
Tych, którzy zamienili[35] prawdę Boga na kłamstwo[36] i oddali cześć, i służyli raczej stworzeniu wbrew Temu, który stworzył. On jest błogosławiony[37] na wieki. Amen.
Przypisy
 • [35]
  Lub: zmienić coś na coś.
 • [36]
  Fałsz.
 • [37]
  Wysławiony
1:26
Dlatego wydał[38] ich Bóg na hańbę namiętności, bo zarówno ich kobiety zamieniły pożycie zgodne z naturą, na to wbrew naturze[39].
Przypisy
 • [38]
  Lub: przekazał.
 • [39]
  Greckie: fysis - natura, rodzaj, natura rzeczy, ogół wrodzonych cech.
1:27
Podobnie i mężczyźni, porzucili naturalne pożycie z kobietą, zostali zapaleni przez swoją żądzę płciową jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną czyniąc bezwstyd i odbierając na sobie samych należną zapłatę za ten błąd[40].
Przypisy
 • [40]
  Greckie: plane - błąkać się, błędny sposób postępowania.
1:28
I tak jak oni nie uważali[41] za potrzebne, by dogłębnie poznać Boga, tak wydał ich Bóg we władanie na nic niezdatnego[42] rozumu, aby czynili to, co nieprzyzwoite;
Przypisy
 • [41]
  Lub: nie zaaprobowali.
 • [42]
  Odrzucony jako nienadający się.
1:29
Będąc pełni[43] wszelkiej niesprawiedliwości, nierządu, niegodziwości, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, kłótliwości, podstępu, złośliwości; plotkarze,
Przypisy
 • [43]
  Lub: którzy są wypełnieni.
1:30
Oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, hardzi[44], chełpliwi[45], wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni,
Przypisy
 • [44]
  Lub: pyszni.
 • [45]
  Greckie: aladzon - promujący sam siebie, zarozumiały, samochwalca.
1:31
Nierozumni, niedotrzymujący umów, bez naturalnych rodzinnych uczuć, nieprzejednani i niemiłosierni,
1:32
Którzy dokładnie poznali wyrok[46] Boga, że ci, którzy to czynią, godni są śmierci, nie tylko sami to czynią, ale i zgadzają się z tymi, którzy to czynią.
Przypisy
 • [46]
  Greckie: dikaioma - dekret, zarządzenie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Adam i Kain zostali ukarani za swój grzech oboje w ten sam sposób: zostali wygnani (I Mojż 3:23-24, I Mojż 4:11-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
I Tes 5:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić