„Stosownie prowadźcie wasz sposób życia wśród pogan, aby przypatrując się waszym szlachetnym uczynkom - w tym, w czym was, jako złoczyńców oczerniają - wynieśli Boga w dniu nawiedzenia.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Piotra 2,12

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 4:1

O Przekładzie
4:1
A gdy oni przemawiali do ludu, stanęli obok nich kapłani i dowódca[1] straży świątyni, i saduceusze,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: strategos - dowódca armii, dowódca lewitów w świątyni.
4:2
Oburzając[2] się, że nauczali lud i głosili powstanie z martwych w Jezusie.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: diaponeo - być zgorszonym, utrudzonym - Dz 16,18.
4:3
I pochwycili[3] ich w swe ręce, i osadzili pod strażą aż do następnego dnia; bo był już wieczór.
Przypisy
 • [3]
  Dosłownie: zarzucili na nich ręce.
4:4
Wielu natomiast z tych, którzy usłyszeli te słowa[4], uwierzyło; a była[5] liczba tych mężów około pięciu tysięcy.
Przypisy
 • [4]
  Dosłownie: to słowo.
 • [5]
  Greckie: ginomai - stać się, być, pojawić, powstać, zaistnieć.
4:5
I stało[6] się, że nazajutrz zebrali się w Jerozolimie ich przywódcy, i starsi, i uczeni w Piśmie[7],
Przypisy
 • [6]
  Greckie: ginomai - stać się, być, pojawić, powstać, zaistnieć.
 • [7]
  Greckie: grammateus - znawca, interpretator Prawa, pisarz.
4:6
I Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i ci[8] którzy byli z rodu arcykapłańskiego;
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: i ilu, jacy
4:7
A gdy postawili ich pośrodku, wypytywali: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?
4:8
Wtedy Piotr, napełniony[9] Duchem Świętym, powiedział do nich: Przywódcy ludu i starsi Izraela!
Przypisy
 • [9]
  Lub: zostawszy napełnionym.
4:9
Jeśli my dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani[10] z powodu dobrodziejstwa uczynionego człowiekowi choremu, dzięki któremu[11] on jest teraz uratowany[12].
Przypisy
 • [10]
  Lub: badani w śledztwie.
 • [11]
  To jest jaką mocą w czyim imieniu - zaimek pytajny.
 • [12]
  Greckie: sodzo - zbawić, ocalić, uratować, uzdrowić.
4:10
To niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela jest wiadome[13], że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy przybiliście do krzyża, a którego Bóg wzbudził z martwych, w tym imieniu stoi on przed wami zdrowy.
Przypisy
 • [13]
  Lub: znane.
4:11
On jest tym kamieniem wzgardzonym[14] przez was budujących, który stał się głowicą[15] węgła[16].
Przypisy
 • [14]
  Lub: uznanym za nic.
 • [15]
  Lub: podstawą.
 • [16]
  Narożnika, kąta.
4:12
I nie ma w nikim innym zbawienia, bowiem nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym moglibyśmy[17] zostać zbawieni[18].
Przypisy
 • [17]
  Greckie: dei - jest konieczne, potrzeba.
 • [18]
  Dosłownie: nam zostać zbawionymi; greckie: sodzo - zbawić, ocalić, uratować, uzdrowić.
4:13
A widząc odwagę Piotra i Jana, i gdy pojęli, że są to ludzie nieuczeni i prości[19], dziwili się i poznali, że oni również byli z Jezusem.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: idiotes – nieobeznany, laik, nieuczony, niewyćwiczony
4:14
A patrząc na stojącego razem z nimi człowieka, który został uzdrowiony, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia.
4:15
I gdy rozkazali im wyjść z miejsca[20] posiedzeń Sanhedrynu[21], naradzali[22] się między sobą,
Przypisy
 • [20]
  Greckie: ekso - na zewnątrz, poza.
 • [21]
  To jest Najwyższa Rada Żydów składająca się z 71 członków.
 • [22]
  Idiom - zderzyli się przeciw sobie - To jest ścierali się, sprzeczali.
4:16
Mówiąc: Co uczynimy tym ludziom? Gdyż istotnie stał się przez nich widoczny wszystkim mieszkającym w Jerozolimie cudowny znak i nie możemy temu zaprzeczyć[23].
Przypisy
 • [23]
  Lub: odrzucić, odmówić (uznania)
4:17
Lecz, aby to jeszcze bardziej nie rozniosło się między ludem, zabrońmy im pod groźbą[24], aby więcej w tym imieniu nie mówili do nikogo z ludzi.
Przypisy
 • [24]
  Hebraizm: zagrozić groźbą.
4:18
I wezwali ich, i nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa.
4:19
Lecz Piotr i Jan w odpowiedzi, powiedzieli do nich: Czy jest to słuszne[25] przed obliczem Boga, was słuchać bardziej niż Boga? Osądźcie.
Przypisy
 • [25]
  Lub: sprawiedliwe, prawe.
4:20
My bowiem, nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
4:21
A oni po dalszych groźbach wypuścili ich z powodu ludu, nie znajdując nic, za co mogliby ich ukarać; wszyscy bowiem chwalili Boga za to, co się stało.
4:22
Bo człowiek, na którym dokonał[26] się ten cudowny znak uzdrowienia, liczył więcej niż czterdzieści lat.
Przypisy
4:23
A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i oznajmili im wszystko, co do nich powiedzieli arcykapłani i starsi.
4:24
A ci, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i powiedzieli: Władco! Boże, Ty który uczyniłeś niebo i ziemię, i morze i wszystko, co w nich jest,
4:25
Który powiedziałeś przez usta Dawida, swojego sługi: Czemu wzburzyły się narody, a ludy rozmyślały[27] o marności[28]?
Przypisy
 • [27]
  Lub: mieli staranie, obmyślały, troszczyły.
 • [28]
  O próżności.
4:26
Powstali królowie ziemi, a przywódcy zebrali się razem przeciwko PANU i przeciwko Jego Mesjaszowi[29].
Przypisy
 • [29]
  Greckie: christos - Chrystus, Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz.
4:27
Bo rzeczywiście[30] zebrali się razem[31] przeciwko świętemu Synowi[32] Twojemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod, a także i Poncjusz Piłat z narodami i z ludem Izraela,
Przypisy
 • [30]
  Lub: naprawdę.
 • [31]
  Na jedno (miejsce).
 • [32]
  Greckie: pais - małe dziecko, chłopiec, sługa.
4:28
Aby uczynili wszystko[33] to, co ręka Twoja i wola Twoja wcześniej postanowiła[34], aby się stało.
Przypisy
4:29
A teraz, PANIE, spójrz na ich groźby, i daj swoim sługom z całą śmiałością[35] głosić[36] Twoje Słowo;
Przypisy
 • [35]
  Greckie: parresia - śmiałość, swoboda, ufna odwaga.
 • [36]
  Lub: mówić.
4:30
Gdy Ty wyciągasz swoją rękę by[37] uzdrawiać, tak by działy się znaki i cuda, przez imię Twojego świętego Syna, Jezusa.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: eis - ku, do, na.
4:31
A gdy oni się pomodlili, zatrzęsło się miejsce, w[38] którym byli zgromadzeni, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i ze śmiałością[39] głosili[40] Słowo Boże.
Przypisy
 • [38]
  Lub: na którym.
 • [39]
  Greckie: parresia - śmiałość, swoboda, ufna odwaga.
 • [40]
  Weret 29 przypis [36].
4:32
A mnóstwo tych, którzy uwierzyli, miało[41] jedno serce i jedną duszę, a nikt[42] nie mówił, że jego dobytek[43] był jego własnością, ale wszystko mieli[44] wspólne.
Przypisy
 • [41]
  Dosłownie: było.
 • [42]
  Ani jeden.
 • [43]
  Lub: majątek.
 • [44]
  Dosłownie: było im.
4:33
A apostołowie z wielką mocą składali[45] świadectwo[46] o powstaniu z martwych Pana Jezusa, była też nad nimi wszystkimi wielka łaska.
Przypisy
 • [45]
  Dosłownie: dawali.
 • [46]
  Greckie: martyrion - dowód, świadectwo.
4:34
Albowiem nie było wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek; gdyż ci, którzy byli właścicielami pól[47] lub domów, sprzedawali je i przynosili równowartość[48] tego, co zostało sprzedane,
Przypisy
 • [47]
  Lub: terenów.
 • [48]
  Greckie: time - wycena, cena - (tu: równowartość), szacunek, cześć.
4:35
I kładli u stóp apostołów; i rozdawano każdemu, zgodnie z tym, kto jaką miał potrzebę[49].
Przypisy
 • [49]
  Greckie: chreia - konieczność, potrzeba, bieda, żyć w niedostatku.
4:36
A Józef, który przez apostołów został nazwany Barnabą – co tłumaczy się: Syn Pocieszenia – Lewita[50], rodem z Cypru,
Przypisy
 • [50]
  To jest członek rodu Lewiego, pomocnicy kapł. - potomków Aarona.
4:37
Po sprzedaniu posiadanej przez siebie roli, przyniósł pieniądze[51] i położył je u stóp apostołów.
Przypisy
 • [51]
  Greckie: chrema - pieniądz, bogactwo, rzecz.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatnim fragmentem w Biblii, w którym widzimy Arkę Przymierza jest (II Kron 35,3) kiedy Bóg powiedział Lewitom aby umieścili ją w Świątyni którą zbudował Salomon.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
I Jan 5:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić