„Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie:”

Biblia Warszawska: Księga Daniela 2,28

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Jana 17:3

17:1
To Jezus powiedział oraz podniósł swoje oczy ku niebiosom i rzekł: Ojcze, przyszła godzina; otocz chwałą[1] Twojego Syna, aby Syn mógł otoczyć chwałą Ciebie.
Przypisy
 • [1]
  Także: uwielbij, wysław.
17:2
Tak, jak mu dałeś władzę nad wszelką cielesną naturą, by każdemu, z których mu dałeś, dał życie wieczne.
17:3
A takim jest życie wieczne, by poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego wysłałeś, Jezusa Chrystusa.
17:4
Ja Ciebie wyniosłem na ziemi i wypełniłem dzieło, które mi wyznaczyłeś, bym uczynił.
17:5
A teraz Ty otocz mnie chwałą, Ojcze, chwałą u samego siebie, którą miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata.
17:6
Objawiłem Twoje Imię ludziom, których mi dałeś ze świata; Twoi byli i mnie ich dałeś, i zachowują Twoje słowo.
17:7
Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, jest od[1] Ciebie;
Przypisy
 • [1]
  Także: u, w obecności, do, z powodu.
17:8
Gdyż dałem im słowa, które mi dałeś; a oni je wzięli[1] oraz prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś.
Przypisy
 • [1]
  Także: zrozumieli.
17:9
Ja za nich proszę; nie proszę za tych, którzy są świata; ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi.
17:10
Także wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje, oraz jestem w nich wyniesiony.
17:11
Nie jestem dłużej na świecie, bo ja idę do Ciebie, a oni są na świecie. Ojcze Święty zachowaj ich w Twym Imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno jak my.
17:12
Gdy byłem pośród nich na świecie, ja ich zachowałem w Twoim Imieniu, które mi dałeś. Także ustrzegłem, by nikt z nich nie zginął - a tylko syn potępienia, aby się wypełniło Pismo.
17:13
Ale teraz idę do Ciebie, zatem to mówię na świecie, aby się napełniając mną, mieli w sobie radość.
17:14
Ja im dałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bowiem nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.
17:15
Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego.
17:16
Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.
17:17
Poświęć ich[1] w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą.
Przypisy
 • [1]
  Także: uczyń ich świętymi (czyli oddzielonymi, czystymi); tryb rozkazujący; czas przeszły, dokonany; ofiaruj ich.
17:18
Jak mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam na świat.
17:19
Ja także ofiarowuję[1] za nich mnie samego, aby i oni zostali ofiarowani[1] w prawdzie.
Przypisy
 • [1]
  Także: poświęcam.
17:20
Nie tylko za nich proszę, ale i za tych, co wierzą we mnie przez ich słowa;
17:21
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie; żeby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
17:22
Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno,
17:23
Ja w nich, a Ty we mnie, żeby mogli dochodzić do doskonałości[1] ku Jednemu. By świat poznał, że Ty mnie dlatego wysłałeś, że ich umiłowałeś, umiłowałeś jak mnie.
Przypisy
 • [1]
  W oryginale - strona bierna.
17:24
Ojcze, chcę[1] aby ci, których mi dałeś, gdzie ja jestem i oni byli ze mną, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bowiem umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
Przypisy
 • [1]
  Także: życzę sobie, kocham, mam upodobanie.
17:25
Ojcze Sprawiedliwy, więc świat cię nie poznał; ale ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś.
17:26
Dałem im też poznać i dam im poznać Twoje Imię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś była w nich i ja w nich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Dawid umarł w wieku 70 lat (II Sam 5:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić