„Ale mężowie oni zgromadzili się do króla, i rzekli królowi: Wiedz, królu! iż to jest prawo u Medów i u Persów, aby żaden wyrok i dekret, któryby król postanowił, nie był odmieniony.”

Biblia Gdańska (1881): Danijel 6,15

King James Version
Księga Psalmów 92:1

Tytuł oryginalny
Psalm
92:1
It is a goodH2896 thing to give thanksH3034 unto the LORD,H3068 and to sing praisesH2167 unto thy name,H8034 O most High:H5945
92:2
To shew forthH5046 thy lovingkindnessH2617 in the morning,H1242 and thy faithfulnessH530 every night,H3915
92:3
Upon an instrument of ten strings,H6218 and upon the psaltery;H5035 upon the harpH3658 with a solemn sound.H1902
92:4
For thou, LORD,H3068 hast made me gladH8055 through thy work:H6467 I will triumphH7442 in the worksH4639 of thy hands.H3027
92:5
O LORD,H3068 how greatH1431 are thy works!H4639 and thy thoughtsH4284 are veryH3966 deep.H6009
92:6
A brutishH1198 manH376 knowethH3045 not; neither doth a foolH3684 understandH995 this.
92:7
When the wickedH7563 springH6524 as the grass,H6212 and when all the workersH6466 of iniquityH205 do flourish;H6692 it is that they shall be destroyedH8045 for ever:H5703
92:8
But thou, LORD,H3068 art most highH4791 for evermore.H5769
92:9
For, lo, thine enemies,H341 O LORD,H3068 for, lo, thine enemiesH341 shall perish;H6 all the workersH6466 of iniquityH205 shall be scattered.H6504
92:10
But my hornH7161 shalt thou exaltH7311 like the horn of an unicorn:H7214 I shall be anointedH1101 with freshH7488 oil.H8081
92:11
Mine eyeH5869 also shall seeH5027 my desire on mine enemies,H7790 and mine earsH241 shall hearH8085 my desire of the wickedH7489 that rise upH6965 against me.
92:12
The righteousH6662 shall flourishH6524 like the palm tree:H8558 he shall growH7685 like a cedarH730 in Lebanon.H3844
92:13
Those that be plantedH8362 in the houseH1004 of the LORDH3068 shall flourishH6524 in the courtsH2691 of our God.H430
92:14
They shall still bring forth fruitH5107 in old age;H7872 they shall be fatH1879 and flourishing;H7488
92:15
To shewH5046 that the LORDH3068 is upright:H3477 he is my rock,H6697 and there is no unrighteousnessH5766, H5766 in him.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Nebokadnezar uczynił złoty posąg (niektórzy uważają że przedstawiał on jego samego) który był wysoki na 60 łokci i szeroki na 6 łokci (Dan 3:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.
Iz 49:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić