„W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym,”

Biblia Gdańska (1881): Efezów 1,13

King James Version
Księga: Przypowieści 1:1

Tytuł oryginalny
Proverbs
1:1
The proverbsH4912 of SolomonH8010 the sonH1121 of David,H1732 kingH4428 of Israel;H3478
1:2
To knowH3045 wisdomH2451 and instruction;H4148 to perceiveH995 the wordsH561 of understanding;H998
1:3
To receiveH3947 the instructionH4148 of wisdom,H7919 justice,H6664 and judgment,H4941 and equity;H4339
1:4
To giveH5414 subtiltyH6195 to the simple,H6612 to the young manH5288 knowledgeH1847 and discretion.H4209
1:5
A wiseH2450 man will hear,H8085 and will increaseH3254 learning;H3948 and a man of understandingH995 shall attainH7069 unto wise counsels:H8458
1:6
To understandH995 a proverb,H4912 and the interpretation;H4426 the wordsH1697 of the wise,H2450 and their dark sayings.H2420
1:7
The fearH3374 of the LORDH3068 is the beginningH7225 of knowledge:H1847 but foolsH191 despiseH936 wisdomH2451 and instruction.H4148
1:8
My son,H1121 hearH8085 the instructionH4148 of thy father,H1 and forsakeH5203 not the lawH8451 of thy mother:H517
1:9
For they shall be an ornamentH3880 of graceH2580 unto thy head,H7218 and chainsH6060 about thy neck.H1621
1:10
My son,H1121 if sinnersH2400 enticeH6601 thee, consentH14 thou not.
1:11
If they say,H559 ComeH3212 with us, let us lay waitH693 for blood,H1818 let us lurkH6845 privily for the innocentH5355 without cause:H2600
1:12
Let us swallow them upH1104 aliveH2416 as the grave;H7585 and whole,H8549 as those that go downH3381 into the pit:H953
1:13
We shall findH4672 all preciousH3368 substance,H1952 we shall fillH4390 our housesH1004 with spoil:H7998
1:14
CastH5307 in thy lotH1486 amongH8432 us; let us all have oneH259 purse:H3599
1:15
My son,H1121 walkH3212 not thou in the wayH1870 with them; refrainH4513 thy footH7272 from their path:H5410
1:16
For their feetH7272 runH7323 to evil,H7451 and make hasteH4116 to shedH8210 blood.H1818
1:17
Surely in vainH2600 the netH7568 is spreadH2219 in the sightH5869 of any birdH3671, H1167.
1:18
And they lay waitH693 for their own blood;H1818 they lurk privilyH6845 for their own lives.H5315
1:19
So are the waysH734 of every one that is greedyH1214 of gain;H1215 which taketh awayH3947 the lifeH5315 of the ownersH1167 thereof.
1:20
WisdomH2454 criethH7442 without;H2351 she utterethH5414 her voiceH6963 in the streets:H7339
1:21
She criethH7121 in the chief placeH7218 of concourse,H1993 in the openingsH6607 of the gates:H8179 in the cityH5892 she utterethH559 her words,H561 saying,
1:22
How long, ye simple ones,H6612 will ye loveH157 simplicity?H6612 and the scornersH3887 delightH2530 in their scorning,H3944 and foolsH3684 hateH8130 knowledge?H1847
1:23
TurnH7725 you at my reproof:H8433 behold, I will pour outH5042 my spiritH7307 unto you, I will make knownH3045 my wordsH1697 unto you.
1:24
Because I have called,H7121 and ye refused;H3985 I have stretched outH5186 my hand,H3027 and no man regarded;H7181
1:25
But ye have set at noughtH6544 all my counsel,H6098 and wouldH14 none of my reproof:H8433
1:26
I also will laughH7832 at your calamity;H343 I will mockH3932 when your fearH6343 cometh;H935
1:27
When your fearH6343 comethH935 as desolationH7722, H7584, and your destructionH343 comethH857 as a whirlwind;H5492 when distressH6869 and anguishH6695 comethH935 upon you.
1:28
Then shall they callH7121 upon me, but I will not answer;H6030 they shall seek me early,H7836 but they shall not findH4672 me:
1:29
For that they hatedH8130 knowledge,H1847 and did not chooseH977 the fearH3374 of the LORD:H3068
1:30
They wouldH14 none of my counsel:H6098 they despisedH5006 all my reproof.H8433
1:31
Therefore shall they eatH398 of the fruitH6529 of their own way,H1870 and be filledH7646 with their own devices.H4156
1:32
For the turning awayH4878 of the simpleH6612 shall slayH2026 them, and the prosperityH7962 of foolsH3684 shall destroyH6 them.
1:33
But whoso hearkenethH8085 unto me shall dwellH7931 safely,H983 and shall be quietH7599 from fearH6343 of evil.H7451

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Opierając się na dowodach znalezionych podczas odkryć archeologicznych, wygląda na to że Niniwa otoczona była "podwójnym murem" który otaczał całe miasto dookoła.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.
Przyp 16:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić