„Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List św. Jana 1,7

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Sędziów 13:1

13:1
I znowu synowie Izraelowi uczynili złe przed oblicznością PANSKĄ: który je dał w ręce Filistynów przez czterdzieści lat.
13:2
I był jeden mąż z Saraa i z pokolenia Dan, imieniem Manue, mający niepłodną żonę.
13:3
Której się ukazał Anjoł PANSKI i rzekł do niej: Niepłodnaś jest i bez dziatek, ale poczniesz i porodzisz syna,
13:4
strzeżże, abyś nie piła wina i sycery ani jadła nic nieczystego,
13:5
abowiem poczniesz i porodzisz syna, którego głowy brzytwa się nie dotknie, bo będzie nazarejczyk Boży z dzieciństwa swego i z żywota matki, a on pocznie wybawiać Izraela z ręki Filistynów.
13:6
Która gdy przyszła do męża swego, rzekła mu: Mąż Boży przyszedł do mnie, mając twarz anjelską, straszny barzo. Którego gdym pytała, kto by był i skąd by przyszedł i jakim by go imieniem zwano, nie chciał mi powiedzieć,
13:7
ale to odpowiedział: Oto poczniesz i porodzisz syna; strzeż, abyś nie piła wina ani sycery i nie jadła czego nieczystego, bo dziecię będzie nazarejczyk Boży z dzieciństwa swego, z żywota matki swej aż do dnia śmierci swej.
13:8
Modlił się tedy Manue do PANA i rzekł: Proszę, Panie, aby mąż Boży, któregoś posłał, po wtóre przyszedł i nauczył nas, co byśmy czynić mieli z dziecięciem, które się narodzi.
13:9
I wysłuchał PAN modlącego się Manue, i ukazał się znowu Anjoł Boży żenie jego siedzącej na polu. A Manue, mąż jej, nie był z nią. Która ujźrzawszy Anjoła,
13:10
spieszyła się i biegła do męża swego, i powiedziała mu, mówiąc: Oto mi się ukazał mąż, któregom pierwej widziała.
13:11
Który wstał i szedł z żoną swoją, i przyszedszy do męża, rzekł mu: Tyżeś jest, któryś mówił do niewiasty? A on odpowiedział: Jam jest.
13:12
Któremu Manue: Kiedy, pry, ziści się mowa twoja, co chcesz, aby czyniło dziecię? abo czego się strzec będzie miało?
13:13
I rzekł Anjoł PANSKI do Manuego: Od wszego, com powiedział żenie twojej, niech się wstrzyma,
13:14
a cokolwiek się z winnice rodzi, niechaj nie jada: wina i sycery niech nie pije, niczego nieczystego niech nie pożywa, a com jej rozkazał, to niechaj wypełni i przestrzega.
13:15
I rzekł Manue do Anjoła PANSKIEGO: Proszę cię, abyś zezwolił na prośbę moję i żebyśmyć uczynili koźlątko z kóz.
13:16
Któremu odpowiedział Anjoł: Jeśli mię przymuszasz, nie będę jadł chleba twego, ale jeśli chcesz uczynić całopalenie, Ofiarujże je PANU. A nie wiedział Manue, że to był Anjoł PANSKI.
13:17
I rzekł do niego: Jakoć imię, aby jeśli się spełni słowo twoje, uczciliśmy cię.
13:18
Któremu on odpowiedział: Przecz się pytasz o imię moje, które jest dziwne?
13:19
A tak wziął Manue koźlę z kóz i mokre ofiary i położył na skale, ofiarując PANU, który czyni dziwy, a sam i żona jego patrzyli;
13:20
a gdy występował płomień ołtarza ku niebu, Anjoł PANSKI wstąpił pospołu w płomieniu. Co gdy ujźrzeli Manue i żona jego, upadli na twarzy swe na ziemię
13:21
I więcej się im nie ukazał Anjoł PANSKI. I zaraz poznał Manue, że był Anjoł PANSKI.
13:22
I rzekł do żony swej: Śmiercią pomrzemy, bośmy widzieli Boga. Któremu żona odpowiedziała:
13:23
By nas PAN chciał pobić, nie przyjąłby był całopalenia i mokrych ofiar z ręku naszych aniby nam był ukazał tego wszytkiego, aniby tego, co ma przyść, objawił.
13:24
Porodziła tedy syna i nazwała imię jego Samson. I urosło dziecię, i błogosławił mu PAN.
13:25
I począł Duch PANSKI być z nim w obozie Dan między Saraą a między Estaol.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego.
II Król 19:6

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Waga ofiar jakie użyte zostały aby zbudować Przybytek wynosiła: ponad tonę złota, około trzy i trzy-czwarte tony srebra i około dwie i pół tony brązu (II Mojż 38:24-25, II Mojż 38:29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić