„A tak robili robotnicy, i brało naprawę ono dzieło przez ręce ich; i przywiedli dom Boży do całości swojej, i zmocnili go.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 24,13

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 42:29

42:1
A usłyszawszy Jakob, że żywność przedawano w Egipcie, rzekł synom swoim: Czemu nie dbacie?
42:2
Słyszałem, że pszenicę przedają w Egipcie; jedźcie a nakupcie nam potrzeb, abyśmy żyć mogli, a nie niszczeli niedostatkiem.
42:3
Jachawszy tedy dziesięć braciej Jozefowych, aby kupili zboża w Egipcie,
42:4
a Beniamina zatrzymał doma Jakob, który był rzekł braciej jego, by snadź na drodze nie ucierpiał co złego,
42:5
wjachali do ziemie Egipskiej z drugimi, którzy jachali kupować, a głód był w ziemi Chananejskiej.
42:6
A Jozef był książęciem w ziemi Egipskiej i podług wolej jego ludziom przedawano zboże. A gdy mu się pokłonili bracia jego
42:7
i poznał je, jakoby do obcych przysroższym mówił, pytając ich: Skądeście przyszli? Którzy odpowiedzieli: Z ziemie Chananejskiej, żebyśmy kupili potrzeb ku żywności.
42:8
A wszakże sam, bracią poznawszy, od nich nie był poznany.
42:9
A wspomniawszy na sny, które kiedyś widział, rzekł do nich: Szpiegowieście: przyszliście wypatrować słabsze miejsca ziemie.
42:10
Którzy rzekli: Nie tak jest, Panie, ale słudzy twoi przyszli, aby kupili żywności.
42:11
Wszyscyśmy synowie męża jednego, spokojniśmy przyszli, a nic złego słudzy twoi nie myślą.
42:12
Którym on odpowiedział: Inaczej jest: przyszliście przypatrować się nieobronnym miejscom tej ziemie.
42:13
A oni rzekli: Dwanaście słudzy twoi bracia jesteśmy, synowie męża jednego w ziemi Chananejskiej; namłodszy przy ojcu jest, a drugiego już nie masz.
42:14
Toć jest, prawi, com rzekł: szpiegowieście wy.
42:15
Już was teraz doświadczę, przez Faraonowe zdrowie, nie wynidziecie stąd, aż przydzie brat wasz namniejszy.
42:16
Poszlijcie z was jednego, a niech go przywiedzie, a wy będziecie w więzieniu, aż będzie doświadczono, coście rzekli, jeśli prawda jest abo fałsz. Bo inaczej, przez zdrowie Faraonowe, szpiegowie jesteście!
42:17
I dał je pod straż do trzech dni.
42:18
A dnia trzeciego wywiedzionym z ciemnice rzekł: Uczyńcie, com powiedział, a żyć będziecie: bo się Boga boję.
42:19
Jeśliście spokojni, brat wasz jeden niech będzie związan w ciemnicy, a wy jedźcie a wieźcie zboże, któreście kupili, do domów waszych,
42:20
a brata waszego młodszego do mnie przywiedźcie, abym mów waszych doświadczyć mógł a żebyście nie pomarli. Uczynili, jako był rzekł,
42:21
i mówili jeden do drugiego: Słusznie to cierpiemy, bośmy zgrzeszyli przeciw bratu naszemu, widząc utrapienie dusze jego, gdy się nam modlił, a nie wysłuchaliśmy: dlategoż przyszedł na nas ten kłopot.
42:22
Z których jeden, Ruben, rzekł: Azam wam nie mówił: Nie grzeszcie przeciw dziecięciu? a nie słuchaliście mię: otóż krwie jego dochodzą.
42:23
A nie wiedzieli, żeby rozumiał Jozef, przeto iż przez tłumacza mówił do nich.
42:24
I odwrócił się trochę, i płakał, a wróciwszy się mówił do nich.
42:25
I wziąwszy Symeona, i związawszy przy nich kazał sługom, aby napełnili wory ich pszenicą a iżby odłożyli pieniądze każdego w workach ich, dawszy nadto strawy na drogę: którzy tak uczynili.
42:26
A oni niosąc zboże na osłach swoich pojachali.
42:27
A jeden otworzywszy wór, aby dał jeść bydlęciu w gospodzie, ujźrzawszy pieniądze na wierzchu worka
42:28
rzekł braciej swej: Wrócono mi pieniądze, owo je mam w worze. I zdumiawszy się i zatrwożywszy jeden z drugim mówił: Cóż to jest, co nam Bóg uczynił?
42:29
I przyjachali do Jakoba, ojca swego, do ziemie Chananejskiej, i powiedzieli mu wszytko, co się im przydało, mówiąc:
42:30
Mówił do nas Pan ziemie srogo i miał nas za szpiegi krainy.
42:31
Któremuśmy odpowiedzieli: Spokojni jesteśmy ani żadnej zdrady myślimy.
42:32
Dwanaście braciej nas z jednego ojca urodzeni jesteśmy; jednego już nie masz, namłodszy przy ojcu naszym jest w ziemi Chananejskiej.
42:33
Który nam rzekł: Tak doznam, iżeście spokojni: brata waszego jednego zostawcie u mnie, a żywności domom waszym potrzebnej nabierzcie i jedźcie,
42:34
a brata waszego namłodszego przywiedźcie do mnie, abych wiedział, żeście nie szpiegowie; i tego, który jest w więzieniu, żebyście zaś wziąć mogli, a na potym żebyście mieli wolność kupowania, co chcecie.
42:35
To powiedziawszy, gdy zboże wysypowali, nalazł każdy na wierzchu worów zawiązane pieniądze. A gdy się wszyscy polękali,
42:36
rzekł ociec Jakob: Sprawiliście, żem bez dzieci: Jozefa już nie masz, Symeona trzymają w więzieniu, a Beniamina weźmiecie; na mię się to wszystko złe obaliło.
42:37
Któremu odpowiedział Ruben: Dwu synów moich zabij, jeślić go zaś nie przywiodę; daj go do ręki mojej, a ja go tobie wrócę.
42:38
Ale on rzekł: Nie pójdzie syn mój z wami. Brat jego umarł, a ten sam został. Jeśli mu się co przeciwnego przyda w ziemi, do której się bierzecie, tedy doprowadzicie szedziwość moje z żałością do piekła.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Feliks jest jednym z tylko trzech ludzi w Biblii, których imiona zaczynają się na literę F: Feliks (Dz 23:24, Dz 23:26, Dz 24:22, Dz 24:24-25, Dz 24:27, Dz 25:14), Fortunat (I Kor 16:17) i Festus (Dz 24:27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
II Mojż 20:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić