„Gdyż z ciebie wyszedł ten, co umyślił zło przeciw WIEKUISTEMU, nikczemny radca.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nahuma 1,11

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 1:1

1:1
Te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu z Jakobem, każdy z nich z domy swemi weszli:
1:2
Ruben, Symeon, Lewi, Juda,
1:3
Issachar, Zabulon i Beniamin,
1:4
Dan i Neftali, Gad i Aser.
1:5
Było tedy wszytkich dusz tych, którzy wyszli z biodry Jakobowej, siedmdziesiąt, a Jozef był w Egipcie.
1:6
Który gdy umarł, i wszyscy bracia jego, i wszytek on rodzaj,
1:7
synowie Izraelowi urośli i jakoby wyrastający rozmnożyli się. I zmocniwszy się zbytnie, napełnili ziemię.
1:8
Powstał tymczasem król nowy nad Egiptem, który nie wiedział o Jozefie.
1:9
I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelowych wielki i mocniejszy jest nad nas.
1:10
Pódźcie, mądrze potłummy go, by się snadź nie mnożył, a jeśliby przypadła na nas wojna, by się nie przyłączył nieprzyjaciołom naszym, a poraziwszy nas, nie wyszedł z ziemie.
1:11
Ustawił tedy nad nimi przełożone robót, aby je trapili ciężarami. I zbudowali miasta przybytków Faraonowi: Fitom i Ramesses.
1:12
A im barziej ich tłumili, tym więcej się mnożyli i rośli.
1:13
I nienawidzieli Egipcjanie synów Izraelowych, i trapili je naigrawając ich,
1:14
i ku gorzkości przywodzili żywot ich robotami ciężkimi gliny i cegły, i wszelaką służbą, którą byli obciążeni w robotach około ziemie.
1:15
I rzekł król Egipski babam Hebrejczyków, których jednę zwano Sefora, a drugą Fua,
1:16
przykazując im: Gdy będziecie babić Hebrejankom, a przyjdzie czas rodzenia, jeśli się syn urodzi, zabijcie go, a jeśli córka, zachowajcie.
1:17
Lecz baby bały się Boga i nie uczyniły według przykazania króla Egipskiego, ale zachowały chłopiątka.
1:18
Których wezwawszy król do siebie, rzekł: Cóż to jest, coście chciały uczynić, żeście chłopięta zachowały?
1:19
Które odpowiedziały: Nie sąć Hebrejanki jako Egipskie niewiasty, bo same umieją babić i pierwej rodzą, niżli przydziem do nich.
1:20
Uczynił tedy Bóg babam dobrze. I rozkrzewił się lud, i zmocnił się zbytnie.
1:21
A iż się bały Boga baby, zbudował im domy.
1:22
Rozkazał tedy Faraon wszytkiemu ludowi swemu, mówiąc: Co się kolwiek męskiej płci urodzi, to wrzućcie do rzeki, a cokolwiek niewieściej, zachowajcie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest około 34 fałszywych bogów wymienionych w Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.
Oz 14:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić