„Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 9,18

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Kolosan 4:3

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Colossenses
4:1
Domini, quod justum est et quum, servis prstate : scientes quod et vos Dominum habetis in clo.
4:2
Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione :
4:3
orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi (propter quod etiam vinctus sum),
4:4
ut manifestem illud ita ut oportet me loqui.
4:5
In sapientia ambulate ad eos, qui foris sunt : tempus redimentes.
4:6
Sermo vester semper in gratia sale sit conditus, ut sciatis quomodo oporteat vos unicuique respondere.
4:7
Qu circa me sunt, omnia vobis nota faciet Tychicus, carissimus frater, et fidelis minister, et conservus in Domino :
4:8
quem misi ad vos ad hoc ipsum, ut cognoscat qu circa vos sunt, et consoletur corda vestra,
4:9
cum Onesimo carissimo, et fideli fratre, qui ex vobis est. Omnia, qu hic aguntur, nota facient vobis.
4:10
Salutat vos Aristarchus concaptivus meus, et Marcus consobrinus Barnab, de quo accepistis mandata : si venerit ad vos, excipite illum :
4:11
et Jesus, qui dicitur Justus : qui sunt ex circumcisione : hi soli sunt adjutores mei in regno Dei, qui mihi fuerunt solatio.
4:12
Salutat vos Epaphras, qui ex vobis est, servus Christi Jesu, semper sollicitus pro vobis in orationibus, ut stetis perfecti, et pleni in omni voluntate Dei.
4:13
Testimonium enim illi perhibeo quod habet multum laborem pro vobis, et pro iis qui sunt Laodici, et qui Hierapoli.
4:14
Salutat vos Lucas, medicus carissimus, et Demas.
4:15
Salutate fratres, qui sunt Laodici, et Nympham, et qu in domo ejus est, ecclesiam.
4:16
Et cum lecta fuerit apud vos epistola hc, facite ut et in Laodicensium ecclesia legatur : et eam, qu Laodicensium est, vos legatis.
4:17
Et dicite Archippo : Vide ministerium, quod accepisti in Domino, ut illud impleas.
4:18
Salutatio, mea manu Pauli. Memores estote vinculorum meorum. Gratia vobiscum. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

"Szofar" (przetłumaczony jako "trąba" 68 razy i "trąbka" 4 razy w KJV) którym był zakrzywiony barani róg jest najczęściej wspominanym instrumentem w Biblii.
Szofar

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić