„Zaś jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości - mamy wspólnotę między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z każdego grzechu.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 1,7

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 1 List do Tesaloniczan 1:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Thessalonicenses Prima
1:1
Paulus, et Silvanus, et Timotheus ecclesi Thessalonicensium in Deo Patre, et Domino Jesu Christo.
1:2
Gratia vobis, et pax.Gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis, memoriam vestri facientes in orationibus nostris sine intermissione,
1:3
memores operis fidei vestr, et laboris, et caritatis, et sustinenti spei Domini nostri Jesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum :
1:4
scientes, fratres dilecti a Deo, electionem vestram :
1:5
quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa, sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos.
1:6
Et vos imitatores nostri facti estis, et Domini, excipientes verbum in tribulatione multa, cum gaudio Spiritus Sancti :
1:7
ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia, et in Achaia.
1:8
A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia, et in Achaia, sed et in omni loco fides vestra, qu est ad Deum, profecta est ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui.
1:9
Ipsi enim de nobis annuntiant qualem introitum habuerimus ad vos : et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo, et vero,
1:10
et exspectare Filium ejus de clis (quem suscitavit a mortuis) Jesum, qui eripuit nos ab ira ventura.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
I Jan 3:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Dawid pokonał Goliata (mistrza Filistynów) odciął mu głowę i schował jego zbroję do swojego namiotu (I Sam 17:51, I Sam 17:54). Później gdy Filistyni pokonali Izrael i jego króla (ich mistrza) Saula, odcięli mu także głowę i złożyli jego zbroję w swojej świątyni (I Sam 31:9-10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić