„Ale nie tak jest z upadkiem, jak z darem łaski; jeśli bowiem z powodu jednego upadku wielu umarło, o wiele bardziej łaska Boża i dar w tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitowała dla wielu.”

Biblia Przekład Toruński: List do Rzymian 5,15

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 1 List do Tesaloniczan 1:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Thessalonicenses Prima
1:1
Paulus, et Silvanus, et Timotheus ecclesi Thessalonicensium in Deo Patre, et Domino Jesu Christo.
1:2
Gratia vobis, et pax.Gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis, memoriam vestri facientes in orationibus nostris sine intermissione,
1:3
memores operis fidei vestr, et laboris, et caritatis, et sustinenti spei Domini nostri Jesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum :
1:4
scientes, fratres dilecti a Deo, electionem vestram :
1:5
quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa, sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos.
1:6
Et vos imitatores nostri facti estis, et Domini, excipientes verbum in tribulatione multa, cum gaudio Spiritus Sancti :
1:7
ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia, et in Achaia.
1:8
A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia, et in Achaia, sed et in omni loco fides vestra, qu est ad Deum, profecta est ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui.
1:9
Ipsi enim de nobis annuntiant qualem introitum habuerimus ad vos : et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo, et vero,
1:10
et exspectare Filium ejus de clis (quem suscitavit a mortuis) Jesum, qui eripuit nos ab ira ventura.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wspomina się o około 20 drogocennych kamieniach.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, A więzy ich rozerwał.
Ps 107:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić