„Wtedy wszyscy książęta posłali do Barucha Jehudiego, syna Netaniasza, syna Selemiasza, syna Kusziego z poleceniem: Weź do ręki zwój, z którego czytałeś wobec ludu, i przyjdź! I Baruch, syn Neriasza, wziął zwój do ręki i przyszedł do nich.”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 36,14

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Filipian 1:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Philippenses
1:1
Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconibus.
1:2
Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
1:3
Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri,
1:4
semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis, cum gaudio deprecationem faciens,
1:5
super communicatione vestra in Evangelio Christi a prima die usque nunc.
1:6
Confidens hoc ipsum, quia qui cpit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu :
1:7
sicut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis : eo quod habeam vos in corde, et in vinculis meis, et in defensione, et confirmatione Evangelii, socios gaudii mei omnes vos esse.
1:8
Testis enim mihi est Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi.
1:9
Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia, et in omni sensu :
1:10
ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi,
1:11
repleti fructu justiti per Jesum Christum, in gloriam et laudem Dei.
1:12
Scire autem vos volo fratres, quia qu circa me sunt, magis ad profectum venerunt Evangelii :
1:13
ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni prtorio, et in ceteris omnibus,
1:14
et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis, abundantius auderent sine timore verbum Dei loqui.
1:15
Quidam quidem et propter invidiam et contentionem : quidam autem et propter bonam voluntatem Christum prdicant :
1:16
quidam ex caritate, scientes quoniam in defensionem Evangelii positus sum.
1:17
Quidam autem ex contentione Christum annuntiant non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis.
1:18
Quid enim ? Dum omni modo sive per occasionem, sive per veritatem, Christus annuntietur : et in hoc gaudeo, sed et gaudebo.
1:19
Scio enim quia hoc mihi proveniet ad salutem, per vestram orationem, et subministrationem Spiritus Jesu Christi,
1:20
secundum exspectationem et spem meam, quia in nullo confundar : sed in omni fiducia sicut semper, et nunc magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem.
1:21
Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum.
1:22
Quod si vivere in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro.
1:23
Coarctor autem e duobus : desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo, multo magis melius :
1:24
permanere autem in carne, necessarium propter vos.
1:25
Et hoc confidens scio quia manebo, et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum, et gaudium fidei :
1:26
ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu in me, per meum adventum iterum ad vos.
1:27
Tantum digne Evangelio Christi conversamini : ut sive cum venero, et videro vos, sive absens audiam de vobis, quia statis in uno spiritu unanimes, collaborantes fidei Evangelii :
1:28
et in nullo terreamini ab adversariis : qu illis est causa perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo :
1:29
quia vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini :
1:30
idem certamen habentes, quale et vidistis in me, et nunc audistis de me.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon dał swojemu przyjacielowi Hiramowi 20 miast w Galilei. Nie podobały się one Hiramowi, nazwał tę ziemię "Kabul" co oznacza "nieproduktywna i sterylna" (I Król 9:10-13). Oddał ją potem z powrotem Salomonowi (II Kron 8:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
Jan 14:2-3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić