„Przyszedł i drugi rzekąc: Panie! Grzywna twa pięć grzywien przyczyniła.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Łukasza 19,18

Clementine Vulgate
Księga Przysłów 4:3

Tytuł oryginalny
Liber Proverbiorum
4:1
[Audite, filii, disciplinam patris,et attendite ut sciatis prudentiam.
4:2
Donum bonum tribuam vobis :legem meam ne derelinquatis.
4:3
Nam et ego filius fui patris mei,tenellus et unigenitus coram matre mea.
4:4
Et docebat me, atque dicebat :Suscipiat verba mea cor tuum ;custodi prcepta mea, et vives.
4:5
Posside sapientiam, posside prudentiam :ne obliviscaris, neque declines a verbis oris mei.
4:6
Ne dimittas eam, et custodiet te :dilige eam, et conservabit te.
4:7
Principium sapienti : posside sapientiam,et in omni possessione tua acquire prudentiam.
4:8
Arripe illam, et exaltabit te ;glorificaberis ab ea cum eam fueris amplexatus.
4:9
Dabit capiti tuo augmenta gratiarum,et corona inclyta proteget te.]
4:10
[Audi, fili mi, et suscipe verba mea,ut multiplicentur tibi anni vit.
4:11
Viam sapienti monstrabo tibi ;ducam te per semitas quitatis :
4:12
quas cum ingressus fueris, non arctabuntur gressus tui,et currens non habebis offendiculum.
4:13
Tene disciplinam, ne dimittas eam ;custodi illam, quia ipsa est vita tua.
4:14
Ne delecteris in semitis impiorum,nec tibi placeat malorum via.
4:15
Fuge ab ea, nec transeas per illam ;declina, et desere eam.
4:16
Non enim dormiunt nisi malefecerint,et rapitur somnus ab eis nisi supplantaverint.
4:17
Comedunt panem impietatis,et vinum iniquitatis bibunt.
4:18
Justorum autem semita quasi lux splendens procedit,et crescit usque ad perfectam diem.
4:19
Via impiorum tenebrosa ;nesciunt ubi corruant.
4:20
Fili mi, ausculta sermones meos,et ad eloquia mea inclina aurem tuam.
4:21
Ne recedant ab oculis tuis :custodi ea in medio cordis tui :
4:22
vita enim sunt invenientibus ea,et univers carni sanitas.
4:23
Omni custodia serva cor tuum,quia ex ipso vita procedit.
4:24
Remove a te os pravum,et detrahentia labia sint procul a te.
4:25
Oculi tui recta videant,et palpebr tu prcedant gressus tuos.
4:26
Dirige semitam pedibus tuis,et omnes vi tu stabilientur.
4:27
Ne declines ad dexteram neque ad sinistram ;averte pedem tuum a malo :vias enim qu a dextris sunt novit Dominus :pervers vero sunt qu a sinistris sunt.Ipse autem rectos faciet cursus tuos,itinera autem tua in pace producet.]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Mat 5:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Adam i Kain zostali ukarani za swój grzech oboje w ten sam sposób: zostali wygnani (I Mojż 3:23-24, I Mojż 4:11-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
Obj 1:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić