„A gdy niektórzy powiedali o kościele, iż był pięknym kamieniem i upominkami ozdobiony, rzekł:”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Łukasza 21,5

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,30

Young's Literal Translation

and make not sorrowful the Holy Spirit of God, in which ye were sealed to a day of redemption.
List do Efezjan 4,30

Biblia Brzeska

A nie zasmucajcie Ducha onego świętego Bożego, przez którego jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
List św. Pawła do Efezjan 4,30

Biblia Gdańska (1632)

A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
Efezów 4,30

Biblia Gdańska (1881)

A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
Efezów 4,30

Biblia Tysiąclecia

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
List do Efezjan 4,30

Biblia Warszawska

A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
List św. Pawła do Efezjan 4,30

Biblia Jakuba Wujka

A nie zasmucajcie Ducha świętego Bożego, w którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
List do Efezjan 4,30

Nowa Biblia Gdańska

Także nie smućcie Świętego Ducha Boga, w którym zostaliście uwierzytelnieni pieczęcią na dzień odkupienia.
List do Efezjan 4,30

Biblia Przekład Toruński

A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, którym zostaliście zapieczętowani nadzień odkupienia.
List do Efezjan 4,30

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
List do Efezjan 4,30

American Standard Version

And grieve not the Holy Spirit of God, in whom ye were sealed unto the day of redemption.
List do Efezjan 4,30

Clementine Vulgate

Et nolite constristare Spiritum Sanctum Dei : in quo signati estis in diem redemptionis.
List do Efezjan 4,30

King James Version

And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
List do Efezjan 4,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και μη λυπειτε το πνευμα το αγιον του θεου εν ω εσφραγισθητε εις ημεραν απολυτρωσεως
List do Efezjan 4,30

World English Bible

Don't grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed to the day of redemption.
List do Efezjan 4,30

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić