„I widziałem, a oto obłok biały; a na onym obłoku siedział podobny Synowi człowieczemu, który miał na głowie swojej koronę złotą, a w ręce swojej sierp ostry.”

Biblia Gdańska (1881): Objawienie Jana 14,14

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,18

Young's Literal Translation

being darkened in the understanding, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart,
List do Efezjan 4,18

Biblia Brzeska

Mając mysl zaćmioną, a będąc oddaleni od żywota Bożego przez nieumiejętność, która w nich jest, z zatwardziałości serca ich.
List św. Pawła do Efezjan 4,18

Biblia Gdańska (1632)

Zaćmiony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest z zatwardzenia serca ich.
Efezów 4,18

Biblia Gdańska (1881)

Zaćmiony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest z zatwardzenia serca ich.
Efezów 4,18

Biblia Tysiąclecia

umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca.
List do Efezjan 4,18

Biblia Warszawska

Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,
List św. Pawła do Efezjan 4,18

Biblia Jakuba Wujka

ciemnościami zaćmiony mając rozum, oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, dla zaślepienia serca ich;
List do Efezjan 4,18

Nowa Biblia Gdańska

Będąc myślą w ciemnościach; będąc oddzielonymi od życia Boga przez niewiedzę, która jest w nich z powodu skamienienia ich serca.
List do Efezjan 4,18

Biblia Przekład Toruński

Ludzie, którzy mają swoje myśli pogrążone w ciemności, będący obcy wobec życia Bożego z powodu niewiedzy będącej w nich, przez zatwardziałość ich serca,
List do Efezjan 4,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca.
List do Efezjan 4,18

American Standard Version

being darkened in their understanding, alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardening of their heart;
List do Efezjan 4,18

Clementine Vulgate

tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei per ignorantiam, qu est in illis, propter ccitatem cordis ipsorum,
List do Efezjan 4,18

King James Version

Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
List do Efezjan 4,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εσκοτισμενοι τη διανοια οντες απηλλοτριωμενοι της ζωης του θεου δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων
List do Efezjan 4,18

World English Bible

being darkened in their understanding, alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardening of their hearts;
List do Efezjan 4,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić