„Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów?”

Biblia Tysiąclecia: List do Hebrajczyków 10,2

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,17

Young's Literal Translation

This, then, I say, and I testify in the Lord; ye are no more to walk, as also the other nations walk, in the vanity of their mind,
List do Efezjan 4,17

Biblia Brzeska

To tedy powiedam i uprzejmie proszę przez Pana, abyście więcej nie postępowali, jako ini pogani postępują w próżności umysłu swego.
List św. Pawła do Efezjan 4,17

Biblia Gdańska (1632)

To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują, w próżności umysłu swego;
Efezów 4,17

Biblia Gdańska (1881)

To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują, w próżności umysłu swego;
Efezów 4,17

Biblia Tysiąclecia

To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,
List do Efezjan 4,17

Biblia Warszawska

To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego,
List św. Pawła do Efezjan 4,17

Biblia Jakuba Wujka

To tedy powiadam i oświadczam się w Panu, abyście już nie chodzili, jako i Poganie chodzą, w próżności umysłu swego,
List do Efezjan 4,17

Nowa Biblia Gdańska

To więc mówię i świadczę w Panu, byście wy nie postępowali już tak, jak w próżności swego umysłu postępują pozostali poganie,
List do Efezjan 4,17

Biblia Przekład Toruński

To więc mówię i świadczę w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak inne narody postępują, w próżności swojego umysłu,
List do Efezjan 4,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu;
List do Efezjan 4,17

American Standard Version

This I say therefore, and testify in the Lord, that ye no longer walk as the Gentiles also walk, in the vanity of their mind,
List do Efezjan 4,17

Clementine Vulgate

Hoc igitur dico, et testificor in Domino, ut jam non ambuletis, sicut et gentes ambulant in vanitate sensus sui,
List do Efezjan 4,17

King James Version

This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
List do Efezjan 4,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο ουν λεγω και μαρτυρομαι εν κυριω μηκετι υμας περιπατειν καθως και τα λοιπα εθνη περιπατει εν ματαιοτητι του νοος αυτων
List do Efezjan 4,17

World English Bible

This I say therefore, and testify in the Lord, that you no longer walk as the rest of the Gentiles also walk, in the vanity of their mind,
List do Efezjan 4,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić