„Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Rzymian 15,18

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Wyjścia 2,16

Young's Literal Translation

And to a priest of Midian [are] seven daughters, and they come and draw, and fill the troughs, to water the flock of their father,
Księga Wyjścia 2,16

Biblia Brzeska

Oto siedm córek kapłana madjańskiego przyszły czerpać wody, a nalać w koryta ku napawaniu bydła ojcowskiego.
2 Księga Mojżeszowa 2,16

Biblia Gdańska (1632)

A kapłan Madyjański miał siedem córek, które wyszedłszy czerpały wodę, i nalewały do koryt, aby napoiły trzodę ojca swego;
2 Mojżeszowa 2,16

Biblia Gdańska (1881)

A kapłan Madyjański miał siedem córek, które wyszedłszy czerpały wodę, i nalewały do koryt, aby napoiły trzodę ojca swego;
2 Mojżeszowa 2,16

Biblia Tysiąclecia

A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca.
Księga Wyjścia 2,16

Biblia Warszawska

A kapłan Midianitów miał siedem córek; przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego.
II Księga Mojżeszowa 2,16

Biblia Jakuba Wujka

A kapłan Madiański miał siedm córek, które przyszły czerpać wody, a napełniwszy koryta, chciały napoić trzody ojca swego:
Księga Wyjścia 2,16

Nowa Biblia Gdańska

A kapłan Midjanu miał siedem córek. One także przyszły, naczerpały wody oraz napełniły koryta, aby napoić trzodę swojego ojca.
II Księga Mojżesza 2,16

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A kapłan Midianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić stado swego ojca;
Księga Wyjścia 2,16

American Standard Version

Now the priest of Midian had seven daughters: and they came and drew water, and filled the troughs to water their father`s flock.
Księga Wyjścia 2,16

Clementine Vulgate

Erant autem sacerdoti Madian septem fili, qu venerunt ad hauriendam aquam : et impletis canalibus adaquare cupiebant greges patris sui.
Księga Wyjścia 2,16

King James Version

Now the priest of Midian had seven daughters: and they came and drew water, and filled the troughs to water their father's flock.
Księga Wyjścia 2,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Now the priest of Midian had seven daughters. They came and drew water, and filled the troughs to water their father's flock.
Księga Wyjścia 2,16

Westminster Leningrad Codex

וּלְכֹהֵן מִדְיָן שֶׁבַע בָּנֹות וַתָּבֹאנָה וַתִּדְלֶנָה וַתְּמַלֶּאנָה אֶת־הָרְהָטִים לְהַשְׁקֹות צֹאן אֲבִיהֶן׃
2 Księga Mojżeszowa 2,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić