„A gdy skończyli, przynieśli do króla i Jehojady resztę pieniędzy i sprawili za to przybory do świątyni Pańskiej, naczynia do służby Bożej i całopaleń, i czasze oraz inne naczynia ze złota i srebra. W świątyni Pańskiej składano ofiary całopalne stale, dopóki żył Jehojada.”

Biblia Warszawska: II Księga Kronik 24,14

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 1,14

Young's Literal Translation

and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
Ewangelia Mateusza 1,14

Biblia Brzeska

Z Azora poszedł Sadok, z Sadoka poszedł Achin, z Achina poszedł Eliud.
Ewangelia św. Mateusza 1,14

Biblia Gdańska

A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.
Mateusza 1,14

Biblia Tysiąclecia

Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,14

Biblia Warszawska

A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.
Ewangelia św. Mateusza 1,14

Biblia Jakuba Wujka

A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,14

Nowa Biblia Gdańska

A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,14

Biblia Przekład Toruński

Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
Ewangelia Mateusza 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
Ewangelia Mateusza 1,14

American Standard Version

and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Ewangelia Mateusza 1,14

Clementine Vulgate

Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud.
Ewangelia Mateusza 1,14

King James Version

And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Ewangelia Mateusza 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειμ αχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ
Ewangelia Mateusza 1,14

World English Bible

Azor became the father of Sadoc. Sadoc became the father of Achim. Achim became the father of Eliud.
Ewangelia Mateusza 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić