„i przez ziemię Salisa, a nie naleźli, przeszli też przez ziemię Salim, a nie było ich; alić i przez ziemię Jeminego i nie naleźli.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Samuela 9,4

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Efezjan 1,10

World English Bible

to an administration of the fullness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things on the earth, in him;
List do Efezjan 1,10

Biblia Brzeska

Aby w wypełnieniu czasu zupełnego zebrał w jedno wszytki rzeczy w Krystusie, tak ty, które są w niebie, jako i ty, które na ziemi.
List św. Pawła do Efezjan 1,10

Biblia Gdańska (1632)

Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi;
Efezów 1,10

Biblia Gdańska (1881)

Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi;
Efezów 1,10

Biblia Tysiąclecia

dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
List do Efezjan 1,10

Biblia Warszawska

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim,
List św. Pawła do Efezjan 1,10

Biblia Jakuba Wujka

w rozrządzeniu zupełności czasów, aby w Chrystusie wszytko naprawił, co na niebiesiech i co na ziemi jest, w nim.
List do Efezjan 1,10

Nowa Biblia Gdańska

Co do układu pełni czasów; by wszystko podsumować w Chrystusie, w niebiosach jak i na ziemi.
List do Efezjan 1,10

Biblia Przekład Toruński

Aby w akcie zarządzenia pełni czasów, w Chrystusie jako głowie, w jedno zgromadzić wszystko, zarówno to co w niebiosach, jak i na ziemi, w Nim,
List do Efezjan 1,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
List do Efezjan 1,10

American Standard Version

unto a dispensation of the fulness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things upon the earth; in him, [I say,]
List do Efezjan 1,10

Clementine Vulgate

in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, qu in clis et qu in terra sunt, in ipso ;
List do Efezjan 1,10

King James Version

That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
List do Efezjan 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα τε εν τοις ουρανοις και τα επι της γης
List do Efezjan 1,10

Young's Literal Translation

in regard to the dispensation of the fulness of the times, to bring into one the whole in the Christ, both the things in the heavens, and the things upon the earth -- in him;
List do Efezjan 1,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić