„Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 4,18

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Wyjścia 1,6

World English Bible

Joseph died, as did all his brothers, and all that generation.
Księga Wyjścia 1,6

Biblia Brzeska

Potym Józef zmarł i ze wszytką bracią swoją i ludzie wszyscy onego wieku.
2 Księga Mojżeszowa 1,6

Biblia Gdańska

I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
2 Mojżeszowa 1,6

Biblia Tysiąclecia

Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie.
Księga Wyjścia 1,6

Biblia Warszawska

Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie.
II Księga Mojżeszowa 1,6

Biblia Jakuba Wujka

Który gdy umarł, i wszyscy bracia jego, i wszytek on rodzaj,
Księga Wyjścia 1,6

Nowa Biblia Gdańska

I Josef umarł, a także wszyscy jego bracia oraz całe to pokolenie.
II Księga Mojżesza 1,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Potem umarli Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie.
Księga Wyjścia 1,6

American Standard Version

And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.
Księga Wyjścia 1,6

Clementine Vulgate

Quo mortuo, et universis fratribus ejus, omnique cognatione illa,
Księga Wyjścia 1,6

King James Version

And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.
Księga Wyjścia 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Joseph dieth, and all his brethren, and all that generation;
Księga Wyjścia 1,6

Westminster Leningrad Codex

וַיָּמָת יֹוסֵף וְכָל־אֶחָיו וְכֹל הַדֹּור הַהוּא׃
2 Księga Mojżeszowa 1,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić