„To było dziedzictwo synów Zebulona według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 19,16

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - 1 Księga Mojżeszowa 2,12

Westminster Leningrad Codex

וּזֲהַב הָאָרֶץ הַהִוא טֹוב שָׁם הַבְּדֹלַח וְאֶבֶן הַשֹּׁהַם׃
1 Księga Mojżeszowa 2,12

Biblia Brzeska

A złoto onej ziemie jest wyborne, tamże też znajdują bdellion i kamień onyks.
1 Księga Mojżeszowa 2,12

Biblia Gdańska (1632)

A złoto ziemi onej jest wyborne. Tamże jest Bdellion, i kamień Onychyn.
1 Mojżeszowa 2,12

Biblia Gdańska (1881)

A złoto ziemi onej jest wyborne. Tamże jest Bdellion, i kamień Onychyn.
1 Mojżeszowa 2,12

Biblia Tysiąclecia

A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony.
Księga Rodzaju 2,12

Biblia Warszawska

A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
I Księga Mojżeszowa 2,12

Biblia Jakuba Wujka

A złoto ziemie onej nalepsze jest i tam się najduje bdelium i kamień onychin.
Księga Rodzaju 2,12

Nowa Biblia Gdańska

A złoto tego kraju jest wyborowe; tam też jest Bdellion i kamień berylowy.
I Księga Mojżesza 2,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A złoto tej ziemi jest wyborne. Tam też jest bdellium i kamień onyksowy.
Księga Rodzaju 2,12

American Standard Version

and the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
Księga Rodzaju 2,12

Clementine Vulgate

et aurum terr illius optimum est ; ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus.
Księga Rodzaju 2,12

King James Version

And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
Księga Rodzaju 2,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the gold of that land [is] good, there [is] the bdolach and the shoham stone;
Księga Rodzaju 2,12

World English Bible

and the gold of that land is good. There is aromatic resin and the onyx stone.
Księga Rodzaju 2,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić