„Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery”

Biblia Gdańska (1632): Nehemijaszowa 7,34

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,5

Biblia Warszawska

Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.
List św. Pawła do Rzymian 8,5

Biblia Brzeska

Abowiem którzy są wedle ciała, bawią się rzeczami cielesnymi, a którzy są wedle ducha, rzeczami duchownemi.
List św. Pawła do Rzymian 8,5

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem, którzy są według ciała, o tem myślą, co jest cielesnego; ale którzy są według Ducha, myślą o tem, co jest duchowego.
Rzymian 8,5

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem, którzy są według ciała, o tem myślą, co jest cielesnego; ale którzy są według Ducha, myślą o tem, co jest duchowego.
Rzymian 8,5

Biblia Tysiąclecia

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch.
List do Rzymian 8,5

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem którzy są wedle ciała, co jest ciała rozumieją. Lecz którzy są wedle ducha, co jest ducha rozumieją.
List do Rzymian 8,5

Nowa Biblia Gdańska

Bo ci, co żyją według cielesnej natury - myślą o tych sprawach, które są cielesnej natury; zaś ci, co żyją według Ducha - o tych Ducha.
List do Rzymian 8,5

Biblia Przekład Toruński

Albowiem ci, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne; ale ci, którzy są według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
List do Rzymian 8,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
List do Rzymian 8,5

American Standard Version

For they that are after the flesh mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.
List do Rzymian 8,5

Clementine Vulgate

Qui enim secundum carnem sunt, quæ carnis sunt, sapiunt : qui vero secundum spiritum sunt, quæ sunt spiritus, sentiunt.
List do Rzymian 8,5

King James Version

For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.
List do Rzymian 8,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι γαρ κατα σαρκα οντες τα της σαρκος φρονουσιν οι δε κατα πνευμα τα του πνευματος
List do Rzymian 8,5

Young's Literal Translation

For those who are according to the flesh, the things of the flesh do mind; and those according to the Spirit, the things of the Spirit;
List do Rzymian 8,5

World English Bible

For those who are after the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are after the Spirit the things of the Spirit.
List do Rzymian 8,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić