„Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?”

Biblia Gdańska (1881): Zacharyjasz 6,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,37

Biblia Warszawska

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
List św. Pawła do Rzymian 8,37

Biblia Brzeska

Ale w tym wszytkim przezwyciążamy przez tego, który nas umiłował.
List św. Pawła do Rzymian 8,37

Biblia Gdańska (1632)

Ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzymian 8,37

Biblia Gdańska (1881)

Ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzymian 8,37

Biblia Tysiąclecia

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.
List do Rzymian 8,37

Biblia Jakuba Wujka

Ale w tym wszytkim przewyciężamy dla tego, który nas umiłował.
List do Rzymian 8,37

Nowa Biblia Gdańska

Lecz w tym wszystkim osiągamy pełne zwycięstwo, poprzez Tego, co nas miłuje.
List do Rzymian 8,37

Biblia Przekład Toruński

Lecz w tym wszystkim odnosimy całkowite zwycięstwo przez Tego, który nas umiłował.
List do Rzymian 8,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
List do Rzymian 8,37

American Standard Version

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
List do Rzymian 8,37

Clementine Vulgate

Sed in his omnibus superamus propter eum qui dilexit nos.
List do Rzymian 8,37

King James Version

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
List do Rzymian 8,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας
List do Rzymian 8,37

Young's Literal Translation

but in all these we more than conquer, through him who loved us;
List do Rzymian 8,37

World English Bible

No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us.
List do Rzymian 8,37

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić