„Kiedy zaś tamten dowiedział się, że w szlachetny sposób został przez tego męża wyprowadzony w pole, udał się do największej i czcigodnej świątyni wtedy, gdy kapłani składali ustanowione ofiary i kazał wydać sobie tego męża.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 14,31

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,18

Biblia Warszawska

Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.
List św. Pawła do Rzymian 8,18

Biblia Brzeska

Abowiem rozumiem, iż nie są równe utrapienia, które czasu tego cierpimy przyszłej chwale, która się nam objawi.
List św. Pawła do Rzymian 8,18

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem, (bracia!) mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas.
Rzymian 8,18

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem, (bracia!) mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas.
Rzymian 8,18

Biblia Tysiąclecia

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się w nas objawić.
List do Rzymian 8,18

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem mam za to, iż utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi.
List do Rzymian 8,18

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ jestem zdania, że doznania obecnej pory, nie są równoważne względem nastającej chwały, która została objawiona względem nas.
List do Rzymian 8,18

Biblia Przekład Toruński

Sądzę bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą chwałą, która ma się w nas objawić.
List do Rzymian 8,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
List do Rzymian 8,18

American Standard Version

For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us-ward.
List do Rzymian 8,18

Clementine Vulgate

Existimo enim quod non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis.
List do Rzymian 8,18

King James Version

For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
List do Rzymian 8,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λογιζομαι γαρ οτι ουκ αξια τα παθηματα του νυν καιρου προς την μελλουσαν δοξαν αποκαλυφθηναι εις ημας
List do Rzymian 8,18

Young's Literal Translation

For I reckon that the sufferings of the present time [are] not worthy [to be compared] with the glory about to be revealed in us;
List do Rzymian 8,18

World English Bible

For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which will be revealed toward us.
List do Rzymian 8,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić