„Wtedy król nakazał najwyższemu kapłanowi Chilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu i stróżom progu wynieść ze świątyni PANA wszystkie przedmioty wykonane dla Baala, do gaju i dla całego zastępu niebieskiego. I spalił je poza Jerozolimą na polu Cedronu, i zaniósł ich popiół do Betel.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 23,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,16

Biblia Warszawska

Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
List św. Pawła do Rzymian 8,16

Biblia Brzeska

Który Duch sam świadczy społu i z duchem naszym, iż jesteśmy syny Bożymi.
List św. Pawła do Rzymian 8,16

Biblia Gdańska

Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.
Rzymian 8,16

Biblia Tysiąclecia

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
List do Rzymian 8,16

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem ten Duch świadectwo daje duchowi naszemu, iżeśmy są synami Bożymi.
List do Rzymian 8,16

Nowa Biblia Gdańska

Ten Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga.
List do Rzymian 8,16

Biblia Przekład Toruński

Ten do Duch współświadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga.
List do Rzymian 8,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
List do Rzymian 8,16

American Standard Version

The Spirit himself beareth witness with our spirit, that we are children of God:
List do Rzymian 8,16

Clementine Vulgate

Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro quod sumus filii Dei.
List do Rzymian 8,16

King James Version

The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:
List do Rzymian 8,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου
List do Rzymian 8,16

Young's Literal Translation

The Spirit himself doth testify with our spirit, that we are children of God;
List do Rzymian 8,16

World English Bible

The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God;
List do Rzymian 8,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić