„Także jeśli o coś prosimy - to od Niego otrzymujemy, bo strzeżemy Jego przykazania oraz czynimy to, co przed Jego obliczem się podoba.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 3,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,12

Biblia Warszawska

Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała.
List św. Pawła do Rzymian 8,12

Biblia Brzeska

A także, bracia! Powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy podług ciała żyli.
List św. Pawła do Rzymian 8,12

Biblia Gdańska (1632)

A tak, bracia! dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli.
Rzymian 8,12

Biblia Gdańska (1881)

A tak, bracia! dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli.
Rzymian 8,12

Biblia Tysiąclecia

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.
List do Rzymian 8,12

Biblia Jakuba Wujka

A tak, bracia, powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy podług ciała żyli.
List do Rzymian 8,12

Nowa Biblia Gdańska

Zatem, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała wewnętrznego, aby żyć według cielesnej natury;
List do Rzymian 8,12

Biblia Przekład Toruński

A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, abyśmy żyli według ciała.
List do Rzymian 8,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała.
List do Rzymian 8,12

American Standard Version

So then, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh:
List do Rzymian 8,12

Clementine Vulgate

Ergo fratres, debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus.
List do Rzymian 8,12

King James Version

Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.
List do Rzymian 8,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην
List do Rzymian 8,12

Young's Literal Translation

So, then, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh;
List do Rzymian 8,12

World English Bible

So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.
List do Rzymian 8,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić