„Ucho słuchające błogosławiło mię a oko widzące świadectwo mi dawało.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Hioba 29,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 1,3

Biblia Warszawska

O Synu swoim, potomku Dawida według ciała,
List św. Pawła do Rzymian 1,3

Biblia Brzeska

O Synu swoim, który się stał z plemienia Dawidowego ile wedle ciała.
List św. Pawła do Rzymian 1,3

Biblia Gdańska (1632)

O Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała;
Rzymian 1,3

Biblia Gdańska (1881)

O Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała;
Rzymian 1,3

Biblia Tysiąclecia

[Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida,
List do Rzymian 1,3

Biblia Jakuba Wujka

o synu swoim, który się zstał jemu z nasienia Dawidowego wedle ciała,
List do Rzymian 1,3

Nowa Biblia Gdańska

Odnośnie Jego Syna, który według cielesnej natury urodził się z nasienia Dawida.
List do Rzymian 1,3

Biblia Przekład Toruński

O Synu Jego, który narodził się z potomstwa Dawida według ciała,
List do Rzymian 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida;
List do Rzymian 1,3

American Standard Version

concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,
List do Rzymian 1,3

Clementine Vulgate

de Filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem,
List do Rzymian 1,3

King James Version

Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;
List do Rzymian 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαβιδ κατα σαρκα
List do Rzymian 1,3

Young's Literal Translation

concerning His Son, (who is come of the seed of David according to the flesh,
List do Rzymian 1,3

World English Bible

concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,
List do Rzymian 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić