„Asmawet Bacharomczyk; Elijachba Salabończyk.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Kronik 11,33

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 1,2

Biblia Warszawska

Którą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych
List św. Pawła do Rzymian 1,2

Biblia Brzeska

(Którą przed tym obiecał był przez proroki swoje w Piśmiech świętych).
List św. Pawła do Rzymian 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Którą przedtem obiecał przez proroki swoje w pismach świętych,
Rzymian 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Którą przedtem obiecał przez proroki swoje w pismach świętych,
Rzymian 1,2

Biblia Tysiąclecia

którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.
List do Rzymian 1,2

Biblia Jakuba Wujka

którą był przedtym obiecał przez proroki swoje w piśmiech świętych,
List do Rzymian 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Która wcześniej została oznajmiona przez Jego proroków w Pismach Świętych,
List do Rzymian 1,2

Biblia Przekład Toruński

Która wcześniej została ogłoszona przez Jego proroków w Pismach Świętych,
List do Rzymian 1,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

(Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych);
List do Rzymian 1,2

American Standard Version

which he promised afore through his prophets in the holy scriptures,
List do Rzymian 1,2

Clementine Vulgate

quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis
List do Rzymian 1,2

King James Version

Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)
List do Rzymian 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις
List do Rzymian 1,2

Young's Literal Translation

which He announced before through His prophets in holy writings --
List do Rzymian 1,2

World English Bible

which he promised before through his prophets in the holy scriptures,
List do Rzymian 1,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić