„Tedy wystąpił duch, i stanął przed Panem, mówiąc: Ja go zwiodę. A Pan mu rzekł: Przez cóż?”

Biblia Gdańska (1881): 1 Królewska 22,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 1,19

Biblia Warszawska

Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
List św. Pawła do Rzymian 1,19

Biblia Brzeska

Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im to Bóg objawił.
List św. Pawła do Rzymian 1,19

Biblia Gdańska (1632)

Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił.
Rzymian 1,19

Biblia Gdańska (1881)

Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił.
Rzymian 1,19

Biblia Tysiąclecia

To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił.
List do Rzymian 1,19

Biblia Jakuba Wujka

ponieważ, co jest wiadomo o Bogu, jest im jawno, abowiem Bóg im objawił.
List do Rzymian 1,19

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego, że to, co poznawalne Boga jest wśród nich oczywiste; gdyż Bóg dał im się poznać.
List do Rzymian 1,19

Biblia Przekład Toruński

Dlatego że to, co jest poznawalne u Boga, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to ukazał;
List do Rzymian 1,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
List do Rzymian 1,19

American Standard Version

because that which is known of God is manifest in them; for God manifested it unto them.
List do Rzymian 1,19

Clementine Vulgate

quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestavit.
List do Rzymian 1,19

King James Version

Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.
List do Rzymian 1,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοτι το γνωστον του θεου φανερον εστιν εν αυτοις ο γαρ θεος αυτοις εφανερωσεν
List do Rzymian 1,19

Young's Literal Translation

Because that which is known of God is manifest among them, for God did manifest [it] to them,
List do Rzymian 1,19

World English Bible

because that which is known by God is revealed in them, for God revealed it to them.
List do Rzymian 1,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić