„I chcieli niektórzy z nich pojmać go, ale się nań żaden nie targnął ręką.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Jana 7,44

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 1:19

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
1:1
Paweł, sługa Jezusa Krystusa, powołaniem apostoł, wyłączony ku przepowiedaniu ewanjelijej Bożej.
1:2
(Którą przed tym obiecał był przez proroki swoje w Piśmiech świętych).
1:3
O Synu swoim, który się stał z plemienia Dawidowego ile wedle ciała.
1:4
A jest okazan Synem Bożym mocnie, wedle Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Krystusie, Panie naszym.
1:5
Przez którego wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku posłuszeństwu wiary miedzy wszytkimi narody dla imienia jego.
1:6
Miedzy którymi i wy jesteście wezwani Jezu Krystowi.
1:7
Wszytkim, którzy jesteście w Rzymie, Bogu miłym, wezwanym abyście byli świętymi, łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezu Krysta.
1:8
Naprzód dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Krystusa za was wszytkich, iż wiara wasza bywa opowiedana po wszytkim świecie.
1:9
Abowiem Bóg, któremu ja służę duchem moim w ewanjelijej Syna jego jest mi świadek, iż ustawicznie o was wspominanie czynię.
1:10
Zawsze w modlitwach moich prosząc, abym do was przyszedł, jesliby mi się którym sposobem szczęsliwa droga zdarzyła z wolej Bożej.
1:11
Abowiem pragnę was widzieć, abym wam użyczył jakiego daru duchownego ku utwierdzeniu waszemu.
1:12
To jest, abych był uczestnikiem spólnego napominania z wami przez społeczną wiarę, waszę i moję.
1:13
Przytym nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli, bracia! Iżem często umyslił przyjdź do was (alem jest dotąd zawściągnion), abych miał jaki pożytek i miedzy wami, jako i miedzy inszemi pogany.
1:14
I Grekom, i prostym ludziam, i mądrym, i głupim powinien jestem.
1:15
A przeto ile ze mnie być może, gotowem jest ewanjeliję opowiedać i wam, którzy jesteście w Rzymie.
1:16
Abowiem nie wstydam się ewanjelijej Krystusowej, gdyż jest moc Boża ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi naprzód, potym też i Grekowi.
1:17
Abowiem sprawiedliwość Boża przez onę bywa objawiona z wiary w wiarę, jako jest napisano: Sprawiedliwy z wiary będzie żył.
1:18
Bo gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej, którzy zatrzymawają prawdę niesprawiedliwie.
1:19
Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im to Bóg objawił.
1:20
Abowiem niewidome rzeczy jego, gdy przez stworzone rzeczy zrozumiane bywają, z stworzenia świata bywają upatrowane, to jest wieczna jego moc i bóstwo dla tego, aby oni nie mieli wymówki.
1:21
Przeto iż znając Boga, przedsię go nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem próżnymi się stali w myslach swych i zaćmione jest głupie serce ich.
1:22
Którzy mieniąc się być mądrymi, głupimi się stali.
1:23
Gdyż odmienili chwałę nieśmiertelnego Boga sprawiwszy obraz człowieka śmiertelnego i ptaków, i zwierząt o czterech nogach, i gadziny.
1:24
A przetoż podał je Bóg pożądliwościam serc ich na nieczystość, aby miedzy sobą ciała swe lżyli.
1:25
Dla tego, iż oni prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili a służyli rzeczam stworzonym, mimo Stworzyciela, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
1:26
A przetoż podał je Bóg pożądliwościam sromotnym, gdyż niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w to, które jest przeciw przyrodzeniu.
1:27
Także i mężczyzny opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się pożądliwością swoją jeden ku drugiemu. Mężczyzna z mężczyzną sromotę popełniając, a zapłatę słuszną błędu swego na się biorąc.
1:28
A jako się im nie zdało, aby Boga poznali, także też podał je Bóg w mysl bezrozumną, aby czynili to, co się nie godzi.
1:29
Napełnieni wszelakiej niesprawiedliwości, nieczystoty, złości, łakomstwa, niecnoty, pełni zazdrości, morderstwa, swaru, zdrady, przewrotności.
1:30
Zausznicy, obmowce, nienawidzący Boga, gwałtownicy, pyszni, chlubni, wynalazce złości, nieposłuszni rodzicom.
1:31
Bezrozumni, nie dzierżący umowy, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni.
1:32
Którzy znając prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami ty rzeczy czynią, ale też zezwalają tym, którzy je czynią.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Fil 4:6

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom którzy akurat łowili ryby nad Morzem Galilejskim, powiedział im aby zarzucili sieci po prawej stronie łodzi. Gdy to zrobili wyciągnęli sieć ze 153 rybami (Jan 21:1-11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić