„A usłyszawszy Jozue głos ludu wołającego, rzekł do Mojżesza: Głos bitwy słychać w obozie.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Wyjścia 32,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,8

Biblia Warszawska

A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
List św. Pawła do Galacjan 3,8

Biblia Brzeska

A obaczając wprzód Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogany, przed tym opowiedało Abraamowi: Błogosławieni będą w tobie wszyscy narodowie.
List św. Pawła do Galacjan 3,8

Biblia Gdańska (1632)

A upatrzywszy to Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody.
Galatów 3,8

Biblia Gdańska (1881)

A upatrzywszy to Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody.
Galatów 3,8

Biblia Tysiąclecia

I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
List do Galatów 3,8

Biblia Jakuba Wujka

A upatrując Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia Pogany, przedtym opowiadało Abrahamowi: Iż będą błogosławione w tobie wszytkie narody.
List do Galatów 3,8

Nowa Biblia Gdańska

A Pismo zwiastowało, że Bóg uznaje pogan za sprawiedliwych z wiary, bo wcześniej ogłosił Abrahamowi, że w tobie będą błogosławieni wszyscy poganie.
List do Galacjan 3,8

Biblia Przekład Toruński

A Pismo przewidziało, że Bóg z wiary uznaje za sprawiedliwych pogan; wcześniej ogłosiło tę radosną nowinę Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
List do Galacjan 3,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
List do Galacjan 3,8

American Standard Version

And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand unto Abraham, [saying,] In thee shall all the nations be blessed.
List do Galacjan 3,8

Clementine Vulgate

Providens autem Scriptura quia ex fide justificat gentes Deus, prnuntiavit Abrah : Quia benedicentur in te omnes gentes.
List do Galatów 3,8

King James Version

And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed.
List do Galacjan 3,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιοι τα εθνη ο θεος προευηγγελισατο τω αβρααμ οτι ενευλογηθησονται ευλογηθησονται εν σοι παντα τα εθνη
List do Galacjan 3,8

Young's Literal Translation

and the Writing having foreseen that by faith God doth declare righteous the nations did proclaim before the good news to Abraham --
List do Galacjan 3,8

World English Bible

The scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, "In you will all the nations be blessed."
List do Galacjan 3,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić